Skoleskak har åbnet for fællesskabet

Skoleskak har åbnet for fællesskabet

SKOLESKAK GIVER STRUKTUR, RO OG SAMVÆR

Jakob Freundlich er underviser på specialområdet på Arden Skole i Nordjylland. Sidste år begyndte Arden Skole i læringsindsatsen HPS – Hjernen på Skemaet®, en indsats der fokuserer på elever i specialklasser.

Jakob underviser i skoleskak hver torsdag efter frokost, inden hans elever skal hjem. Det skal helst være samme tid og sted hver gang. Jakobs elever har nemlig autismespektrumforstyrrelser, og det betyder, at ting gerne må være forudsigelige og ikke gemme på for mange overraskelser.

I skoleskak er sproget og undervisningen bygget op om nogle faste rammer. Det er vigtigt for Jakobs elever, at der er en struktur, men det er på samme tid vigtigt for Jakob, at man kan variere fra gang til gang:

Selvom indholdet og underemner skifter fra gang til gang, så ved børnene, hvad der sker, og de kan let følge med i undervisningen. Der er også en helt anden ro i skoleskaktimerne end i de andre fag. Skoleskak lægger ikke op til debat, og hvis man ikke koncentrerer sig, fungerer det ikke.

Når man bruger skoleskak i undervisningen, kan der også ske ting, man ikke havde regnet med. Det skete i hvert fald for Jakob:

En helt uventet effekt har været, at mange af eleverne lægger mere mærke til hinanden. Nogle gange fungerer en autistisk hjerne sådan, at den sorterer alt fra, der ikke er vigtigt. Det vil i elevernes tilfælde sige, at de kan gå flere år uden at kende navnet på deres klassekammerater. Jeg bliver også stadig kaldt ”voksen” af nogle elever, jeg har undervist i 4-5 år. Men med skoleskak arbejder vi sammen og udfordrer hinanden, og det har åbnet elevernes øjne for, at de har et fællesskab med i hinanden i klassen.

Jakob har endnu ikke oplevet en elev, der ikke vil spille skoleskak. En dag havde han kun 3 elever i klassen, og Jakob havde derfor besluttet at aflyse skoleskak, da de var for få til, at det gav mening i undervisningen. Det skulle han ikke have gjort!

De gav mig en ordentlig reprimande: Hvorfor skal vi straffes, fordi de andre ikke er i skole? De var indstillet på at spille skoleskak, så de skulle spille skoleskak. Siden den dag har jeg indført, at der bliver spillet uanset elevtallet.

Arden Skole sender snart flere undervisere af sted på skoleskaklæreruddannelsen, fordi det er et værktøj, der bliver ved med at udfolde sig og gavne elever på alle klassetrin.

Støt Dansk Skoleskaks arbejde med at spille hjernen stærk hos børn og unge.

Caroline Fredensborg
caroline@skoleskak.dk


Live Chat