Skoleskak fra morgenstunden

Skoleskak fra morgenstunden

På Stensballeskolen i Horsens bruges skoleskak hele dagen. Karin Andersen, som er en af tre uddannede skoleskaklærere på stedet beretter: “Når jeg åbner SFO’en kl. 06:30 hver tirsdag tager jeg skakspillene frem som det allerførste. Børnene spiller både med vores almindelige skaksæt, med kæmpeskak-sættet og indimellem også med skolens gigantbrikker. Eleverne elsker det og det er en super start på dagen”.

Skoleskak bruges dog som meget andet end morgenaktivitet i Stensballe: “Vi har fast skoleskakklub en time hver uge, og som noget nyt har vi indført ‘frikvartersskak’ hver torsdag i spisefrikvarteret på opfordring fra eleverne”, fortæller Karin. Skolen deltog i februar for første gang i Skolernes Skakdag og var naturligvis også med til Landsfinalen i marts med 32 elever. “Vi vandt ganske vist ikke – men havde en fantastisk dag, og stemningen var helt i top på vej hjem i bussen”.

Stensballeskolen tager satsningen på skoleskak alvorligt. “Vi er en skakskole”, understreger Karin, der glæder sig over, at to kolleger for nylig tog Dansk Skoleskaks roste Skoleskaklærer-uddannelse, således at der nu er et ekstra solidt, fagligt miljø omkring skoleskakken på skolen.

I det kommende år satses der på, at hele indskolingen skal lære skakspillet, og skoleskak tænkes nøje ind i skolens planer for den understøttende undervisning, som bliver en realitet med Folkeskolereformen efter sommerferien.

 

Mikkel Norgaard
mikkel@skoleskak.dk


Live Chat