Fællesskaber På Tværs

Skoleskak Fællesskaber På Tværs (SFT) vil skabe fællesskaber på tværs af klasser, skoler, alder, køn og kultur i 10 kommuner under mottoet, ”Det er sjovere at tænke sammen!”. Skal din skole være med?
SFT er støttet af Nordea-fonden og Dansk Skoleskak.

INFO

Kontakt sft@skoleskak.dk / +45 3049 0580

VI GØR DET SAMMEN!
Dansk Skoleskak står for afvikling af kommunestævnerne, hvor skolens lærere og pædagoger hjælper til og via sidemandsoplæring lærer stævnekonceptet at kende. Som en del af stævnet udvikles en app, som gør tilmelding og framelding let. Resultaterne vil også blive formidlet via appen, og udvalgte medieansvarlige elever kan her dele billeder og små historier før, under og efter dagen.

 

ALLE ER VINDERE
Til kommunestævnerne er alle vindere, da eleverne får en fantastisk dag, der styrker koncentration, læring og fællesskabet på tværs. Samtidig bliver årets kommunemester kåret, og den store pokal placeret ind til næste år.

 

ELEMENTER
• Lokale kommunestævner med op til 200/400 deltagere
• App, der letter tilmelding, involvering og formidling
• Medaljer og frokost til alle + den store vandrepokal
• Webinar for lærere/pædagoger og +12-årige medieansvarlige elever

 

ØKONOMI
Nordea-fonden og Dansk Skoleskak dækker 90% af udgifterne i SFT, med en lille egenbetaling pr. elev.

 

SKAL I MED?
Skal din skole være med, og måske være vært det første år? Kontakt sft@skoleskak.dk / 3049 0580, og hør mere.