Fællesskaber På Tværs

Skoleskak Fællesskaber På Tværs (SFT) er en indsats, der vil skabe fællesskaber for elever på tværs af klasser, skoler, alder, køn og kultur. Under mottoet, “Det er sjovere at tænke sammen!”, arrangeres der årlige kommunestævner i skoleskak, hvor elever, lærere og pædagoger bliver aktive medskabere af sjove og lærerige skoleskakaktiviteter. SFT er støttet af Nordea-fonden.

INFO

Kontakt info@skoleskak.dk / +45 3049 0580

KOMMUNESTÆVNER

Dansk Skoleskak står for afholdelsen af det første kommunestævne, hvor skolens personale opkvalificeres ved sidemandsoplæring og webinar, så de kan stå for det næste og fremtidige kommunestævner. Dansk Skoleskak hjælper med organisering og afholdelse af begge stævner. Ældre elever bliver medieansvarlige og hjælper med formidling. Dansk Skoleskak bidrager med stor stævneerfaring og kompetente konsulenter, mens skolen bidrager med personale til at organisere og afholde stævnerne.

Til kommunestævnerne får eleverne en fantastisk dag, hvor de har det sjovt, mens de tænker sammen med kammerater og elever fra naboskolerne. Kommunestævnerne er et stærkt bidrag til et styrket skolefællesskab, når eleverne sammen kæmper om titlen som kommunemester i skoleskak.

Landsfinalen 2018. © Dansk Skoleskak

METODE

Skoler fra 10 kommuner kan deltage i SFT – en indsats, der vil skabe fællesskaber for elever på tværs af skoler, alder, køn og kultur via kommunestævner, hvor elever og lærere/pædagoger bliver aktive medskabere af sjove og lærerige aktiviteter.  ”Det er sjovere at tænke sammen!”, hvis jeres skole deltager i Skoleskak Fællesskaber på Tværs (SFT).

SKOLEN FÅR

 • 2 kommunestævner for op til 100 elever pr. skole
 • Diplomer og medaljer til alle elever
 • Online-kursus for +12 årige elever, der bliver medieansvarlige
 • Webinar for lærere/pædagoger
 • Video om stævnekoncept og turneringsformat
 • Sidemandsoplæring af lærere/pædagoger
 • Hotline til Dansk Skoleskaks læringskonsulenter
 • App, der letter organisering og afholdelse af stævner
 • Mulighed for at være vært ved kommunestævnerne

DELTAGELSE KRÆVER

 • Deltagelse i SFT i 2 år (2019-2020)
 • At skolen udvælger to medieansvarlige elever
 • At skolen udvælger en SFT-ansvarlig lærer/pædagog
 • Timer til opkvalificering af lærere/pædagoger
 • Timer til forberedelse, organisering og afholdelse af stævnerne

ANSØGNING & ØKONOMI

Ansøg om deltagelse via Mit Skoleskak. Nordea-fonden og Dansk Skoleskak dækker 90% af udgifterne i SFT.

Skolernes Skakdag 2018. © Dansk Skoleskak