SFT-stævner

Skoleskak Fællesskaber På Tværs (SFT) vil skabe fællesskaber på tværs af klasser, skoler, alder, køn og kultur i 10 kommuner under mottoet, ”Det er sjovere at tænke sammen!”. Skal din skole være med?
SFT er støttet af Nordea-fonden og Dansk Skoleskak.

INFO

Kontakt sft@skoleskak.dk / +45 3049 0580

VI GØR DET SAMMEN
Dansk Skoleskak står for afvikling af kommunestævnerne, hvor skolens lærere og pædagoger hjælper til og via sidemandsoplæring lærer stævnekonceptet at kende. Som en del af stævnet udvikles en app, som gør tilmelding og framelding let. Resultaterne vil også blive formidlet via appen, og udvalgte medieansvarlige elever kan her dele billeder og små historier før, under og efter dagen.

 

ALLE ER VINDERE
Til kommunestævnerne er alle vindere, og eleverne får en fantastisk dag sammen, der styrker fællesskabet på tværs. Der vil være frokost til alle deltagere, medaljer til alle som tak for indsatsen og sidst, men ikke mindst, en flot vandrepokal til vinderne.

 

STÆVNEOVERSIGT
11. april – Vejle
6. maj – Hvidovre
13. maj – Aalborg
16. maj – København
23. maj – Kolding
27. maj – Favrskov
29. maj – Nyborg
3. juni – Egedal
4. juni – Randers
11. juni – Herlev

 

ØKONOMI
Nordea-fonden og Dansk Skoleskak dækker 90% af udgifterne i SFT, med en lille egenbetaling pr. elev.

 

VIL DU HØRE MERE?
Kontakt os via sft@skoleskak.dk / 3049 0580.