Skoleskak dialogmøder

Skoleskak dialogmøder

Dansk Skoleskaks forretningsudvalg inviterer til to dialogmøder om fremtidens organisationsstruktur i foråret.

  • Lørdag den 11. marts kl. 14.00 (foreløbigt tidspunkt) i forbindelse med pige-DM
  • Lørdag den 22. april kl. 14.00 (foreløbigt tidspunkt) på Jetsmark Centralskole

 

Baggrunden for dialogmøderne er, at vi gerne vil drøfte fremtidens organisationsstruktur, der som bekendt er ét af de 6 strategiske fokusområder i skoleskakkens nye 2020-strategi.

Vi er i en proces, hvor vi gør os mange og store tanker, og vi vil gerne have en brev involvering i idéskabelsen, så de forskellige scenarier bliver godt gennemtænkt forud for en mere formel drøftelse på Landsudvalgsmødet fredag den 19. maj i Billund.

Til dialogmøderne vil FU være til stede og bl.a. fremlægge tanker om en demokratisk model, hvor de enkelte skoler får direkte indflydelse, samt tanker om en ny arbejdsdeling i den valgte ledelse, som giver mulighed for at involvere mere “professionelle” frivillige med helt særlige kompetencer.

Vi håber, at alle kredse vil stille med repræsentanter til at deltage i dialogmøderne, og at vi får nogle spændende og konstruktive drøftelser om et vigtigt emne.

Spørgsmål? Kontakt forretningsudvalget eller ring på 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat