Skole og SFO sammen om Skoleskak

Skole og SFO sammen om Skoleskak

På aktivitetslederkurset på Sct. Michaels Skole i Kolding tidligere i dag var 8 skoleskakinteresserede samlet for at tilegne sig viden og for at blive i stand til at organisere og lede skoleskakaktiviteter på Skolernes Skakdag.

Selvom der var tale om et basiskursus, havde flere af deltagerne på kurset allerede positive erfaringer med skoleskak. Anne Brandorff-Hansen, der er lærer på Sct. Michaels Skole i Kolding, havde inden kurset aldrig selv siddet ved et skakbræt, men havde tydeligt set en helt konkret effekt hos de elever, der spillede skoleskak: ”Koncentrationen bliver skærpet. Jeg oplevede, at nogle af de meget urolige elever blev bedre til at sidde stille, efter de begyndte at spille skoleskak”, udtaler hun.

Blandt de 8 kursister var der både lærere, pædagoger, en pædagogmedhjælper og en enkelt forælder. Alle havde de lysten til at lære om skoleskak for at kunne undervise børnene i diverse skoleskakaktiviteter. Enten fordi de havde hørt om de gavnlige virkninger, eller fordi de, ligesom Anne Brandorff-Hansen, selv havde oplevet dem.

Selvom det rigtig nok ikke er målet med skoleskak, påpegede en lærer under kurset, at Skolernes Skakdag kan være med til at bringe ansatte i skole og SFO sammen på en helt særlig måde. Skoleskakken bliver nemlig et fælles projekt, der er tydelig lyst til at arbejde sammen om. For når det gælder evner som koncentration og omstillingsparathed, er det i alles interesse at disse styrkes hos børnene.

Flere skoleledere anbefaler og prioriterer skoleskak, se f.eks. skoleskak.dk.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat