Skoleledernes Årsmøde 2017

Skoleledernes Årsmøde 2017

Igen i år er Dansk Skoleskak at finde til Skoleledernes Årsmøde, hvor skoleledere fra hele landet mødes til oplæg, debatter og dialog, der i år tager udgangspunkt i Skolelederforeningens igangværende kampagne: “Folkeskolen. Vores. Hele livet.”. Med temaet er der fokus på folkeskolen som “En grundpille i vores demokrati,” som det lyder på Skolelederforeningens hjemmeside.

Dansk Skoleskak kan findes ved stand nr. 35, hvor interesserede kan få indblik i, hvordan en systematisk læringsindsats med skoleskak kan gøre en forskel for elevernes faglige og sociale udbytte af hele skoledagen, men også for undervisningsmiljøet og lærernes arbejdsmiljø. Skoleskak er nemlig meget mere end en hyggelig spilaktivitet.

Derudover er der traditionen tro mulighed for at deltage i lodtrækningen om store præmier, hvis man vel at mærke kan besvare ‘5 Skarpe’ om skoleskak.

MEGET MERE END EN SPILAKTIVITET

Skoleskak er meget mere end en hyggelig spilaktivitet. Det er en læringsmetode, der kan løfte eleverne som ingen anden kendt metode i Danmark – såvel faglig som socialt. Alle elever kan være med – uanset køn, kultur eller klassetrin.

Med skoleskak som systematisk læringsmetode kan du:

  • STYRKE ELEVERNE I MATEMATIK MED OP TIL 30% – OGSÅ TOP OG BUND
  • LØFTE DRENGENE FAGLIGT SOM INDEN ANDEN METODE
  • SKABE RO, TRIVSEL OG RESPEKT FOR FÆLLESSKABET

SKAK-MAT®: GØR EN FORSKEL

Over 600 skoler tilbyder i dag skoleskak til eleverne, hvilket er yderst positivt.

Mange steder er skoleskak et frivilligt tilbud, og det anvendes som en hyggelig spilaktivitet. Det giver først og fremmest eleverne et stort socialt udbytte, men det er, når skoleskak anvendes systematisk, som en læringsmetode i den obligatoriske undervisning, der er evidens for, at skoleskak har markant positiv indvirkning på udviklingen af elevernes faglige kompetencer. I den såkaldte Aarhus-undersøgelse er det påvist, at erstatter man én matematiktime om ugen med skoleskak-undervisning efter SKAK+MAT®-konceptet, forbedres elevernes evner i matematik med op til 30%, sammenlignet med de elever, der udelukkende modtager almindelig matematikundervisning.

FINT BESØG

Skoleledernes Årsmøde løber af stablen fra på torsdag den 2. november kl. 8.30 og afsluttes fredag den 3. november kl. 12.00.

Udover Dansk Skoleskak får årsmødet også fint besøg fra Kongehuset, når H.K.H Kronprinsesse Mary kigger forbi i sin egenskab af formand for Mary Fonden, for at fortælle om fondens arbejde med ‘Mobning og Trivsel’. Blandt mange andre kommer undervisningsminister, Merete Riisager forbi om torsdagen til en debat om  “Folkeskolens samfundsmæssige betydning”, og fredag holder filosof, forfatter og erhvervsmand, Morten Albæk et oplæg med titlen, “Det gennemsnitlige menneske”.

Se program for Skoleledernes Årsmøde 2017.

Spørgsmål? Kontakt info@skoleskak.dk / 3049 0580.

200 KR. BLIVER TIL MEGET MERE

Støtter du Dansk Skoleskak, kommer pengene flere gange igen. Med 101 støtter, der hjælper med 200 kr. eller mere inden den 31. december, er Dansk Skoleskak forsat godkendt som velgørende organisation. Det betyder, at vi kan modtage sponsorater, arv uden afgifter og søge om momsrefusion. Pengene går til sjove og lærerige aktiviteter for 50.000 børn og unge landet over.

Støt via MobilePay på 3049 0580, læs mere om, hvordan du kan hjælpe eller giv et bidrag allerede i dag.

Vi mangler stadig gavegivere for 2017, så der er brug for din hjælp!

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat