Skakstyrke og Pædagogik

Skakstyrke og Pædagogik

Dansk Skoleskak gentager i år kursussuccesen ’Skakstyrke og Pædagogik’ fra 2010. Kurset henvender sig til skoleskakledere, der gerne vil have gode ideer til en spændende undervisning af børn og unge, og samtidig selv ønsker at forbedre sig som skakspiller. Det er de erfarne skoleskakledere og skakspillere Torsten Lindestrøm og Peter Poulsen der står for undervisningen.

Kurset finder sted lørdag d. 29. oktober 2011 i Vejle og dagen byder på en blanding af gruppearbejde, oplæg og individuelle opgaver. Et team af rutinerede skoleskakledere vil guide kursisterne igennem programmet, så der er plads til både garvede og nye skoleskakledere. Se indbydelsen her.

Program

Kl. 10:00 Kursusstart m. fælles introduktion, mål og målsætning. Der serveres lidt spiseligt.
Kl. 10:15 Skakpædagogik – indhold v. Torsten Lindestrøm og Peter Poulsen

  • Forskellige måder, at undervise børn og unge i skoleskak?
  • Fordele og ulemper ved forskellige undervisningsformer.
  • Elementer i skoleskak – åbning, midtspil, slutspil samt sunde huskeregler.
  • Hvordan findes elevernes niveau og hvad kan man forvente af dem?

Kl. 12:30 Frokost.
Kl. 13:15 Skakundervisning v. Torsten Lindestrøm og Peter Poulsen.

  • Målet er at styrke kursisternes skakfaglige viden. Undervisningen ligger i forlængelse af de skakpædagogiske oplæg om åbning, midtspil og slutspil og veksler mellem fællesundervisning og gruppearbejde.

Kl. 14:45 Eftermiddagskaffe.
Kl. 15:00 Skakundervisning v. Torsten Lindestrøm og Peter Poulsen.

  • Hvordan vurderer man en stilling? Konkret arbejde med stillingstyper i grupper.

Kl. 16:30 Opsamling og evaluering af dagens undervisning.
Kl. 17:00 Kursus slut.

Kursuscenter: Bygning, Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle. Klik her for yderligere information om kursuscentret.

Det koster kun 300 kr. at deltage og tilmelding sker efter ’først til mølle princippet’, dog senest d. 15. oktober. Der er et begrænset antal pladser, så sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig hos Morten Olstrup, Tlf.: 3033 8739, morten@skoleskak.dk.

Tilmeldingen er først endeligt registret når kursusafgiften er indbetalt på reg.nr.: 0400 konto nr.: 4012665712 (Lån & Sparbank). Husk at angive navn + kursus nr.: 1102.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat