SKAK+MAT®

SKAK+MAT®-projektet var et udviklingsprojekt i Aarhus. Sabro-Korsvejskolen, Tilst Skole, Tovhøjskolen, Møllevangskolen og Virup Skole deltog alle i projektet, hvor skoleskakkens indflydelse på de matematiske kompetencer blev testet. 30 indskolingsklasser har fået testet deres matematiske kompetencer. Alle klasserne er blevet testet igen ved projektets afslutning, efter en ugentlig matematiktime for 20 af klasserne har været erstattet med skoleskak. De 10 resterende klasser fungerede som kontrolklasser og modtog ikke skoleskakundervisning.

SKAK+MAT®-projektet var et samarbejde mellem Dansk Skoleskak, Børn og Unge-afdelingen i Aarhus Kommune og TrygFondens Børneforskningscenter. Skoleskakundervisningen tog udgangspunkt i matematikbogen, SKAK+MAT® samt spilsiden skoleskak.dk/play, hvor eleverne kan løse opgaver, som træner dem i at tælle, regne og lægge sammen, undersøge løsninger, træne kombinationer og arbejde med koordinatsystemet. Tests i forbindelse med projektet er udfærdiget af konsulent, Jørgen Korsgaard, Børn og Unge-afdelingen i Aarhus Kommune og Dansk Skoleskak.

 

Pressedækning

TV-indslag: TV2 NEWS: Skak er godt for skoleelever
TV-indslag: TV2 Østjylland: Forsker – spil skak i skolen
TV-indslag: TV2 Østjylland: Skak gør børn klogere
Artikel: DR: Lærere på skak-skolebænken

 

For yderligere info om projektet, kontakt Dansk Skoleskak laer@skoleskak.dk / 3049 0580.

Live Chat