Rokade før der bli'r ballade..

Rokade før der bli'r ballade..

..er en af de mange læringshymner, der bruges når elever rundt om i landet undervises i skoleskak. Dette slagord benyttes dog også disse dage på lærere og pædagoger, der denne uge deltager i Dansk Skoleskaks roste skoleskaklærer-uddannelse. Efteruddannelsen, der året rundt holdes forskellige steder i landet, er tirsdag og onsdag denne uge rykket til Ålborg, hvor lærere og pædagoger fra de nordjyske skoler Havbakke, Østerild og Østermark samt Rosengårdsskolen fra Fyn, er mødt op for at blive klogere på, hvordan skoleskak kan anvendes i undervisningen og efter skole i SFO.

På denne dag i Ålborg har ingen af de tilmeldte skoler tidligere erfaring med skoleskak, ej heller kender ingen af dem andet til skak end helt fundamentale ting, som hvordan bonden rykker. Uanset kendskab til skakspillet, kan alle dog med fordel deltage i skoleskaklærer-uddannelsen, hvor underviserne netop på uddannelsens førstedag tager deltagerne med gennem skakkens univers og underviser deltagerne i  brikkernes funktion, bagvedliggende taktik og strategi, samt hvorledes skakreglerne formidles og læres gennem forskellige typer skakaktiviteter såsom bondeskak og actionskak. På uddannelsens andendag indvies deltagerne i, hvordan skoleskak med stor gavn kan bruges som led i den forebyggende specialundervisning eller i matematikundervisningen. Her tages der udgangspunkt i bogen ‘SKAK+MAT©’, der fokuserer på læring og leg gennem anderledes og sjove arbejdsopgaver. Gratis info-materiale kan bestilles her.

Et helt grundlæggende mål med uddannelsen er, at alle deltagere tager hjem med gode idéer og konkrete redskaber til at implementere skoleskak på deres skole eller i SFO, uanset hvilke forudsætninger og behov deltagerne måtte have forud for kurset. På kurset i Ålborg vil et par af skolerne således bruge skoleskak som led i matematikundervisningen – en af deltagerne som led i SFO’ens lektiehjælp, og endnu et par af deltagerne var særligt interesserede i at lære, hvordan skoleskak kan bruges i forbindelse med de børn, som har særligt behov for at lære fordybelse og koncentration.

Læs mere om skoleskaklærer-uddannelsen her eller bestil pladser på  www.skakshoppen.dk.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat