PLAYMASTERS: KUNSTEN AT LÆRE FRA SIG

PLAYMASTERS: KUNSTEN AT LÆRE FRA SIG

ELEVER LÆRER AT LÆRE FRA SIG

I løbet af efteråret har Dansk Skoleskak afholdt flere velbesøgte PLAYMASTER-kurser på skoler i hele landet.

Med demostrationsbrætter og brikker under armen, har Dansk Skoleskaks læringskonsulent Gitte Wisborg med assistance fra kompetente hjælpeundervisere, lært elever fra 5.-9. klasse, hvordan man underviser i skoleskak. Der er blevet trænet brikker og møjsommeligt planlagt, hvordan eleverne i fremtiden kan undervise deres yngre skolekammerater i bl.a. frikvarters-skak og hjælpe til, når Skolerens Skakdag løber af stablen. Netop muligheden for at hjælpe til og de unges oplevelse af, at kunne lære fra sig, er ifølge Gitte Wisborg den helt store styrke ved PLAYMASTER-kurserne;

Elever, der underviser elever, giver en særlig læringssituation, hvor ikke kun de, der bliver undervist, men også de, der underviser, har stort udbytte.

FLERE KURSER I 2018 & 2019

Dansk Skoleskak afholder hele 6 PLAYMASTER-kurser henover november, december og januar og det er stadig muligt at tilmelde elever til kurserne, der afholdes i hhv. Aarhus, Herning, Vejle, Randers, København og Skærbæk.

Kurset er gratis og hver skole kan max sende 5 elever i følge med 1 lærer eller pædagog. Find nærmere information om tid og sted i kalenderen eller på mit.skoleskak.dk.

PLAYMASTER-kurserne er støttet af SparNord Fonden.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat