At overtage skoleskakfaklen

At overtage skoleskakfaklen

NÅR ILDSJÆLEN IKKER ER DER MERE

På flere skoler rundt omkring i Danmark er skoleskak båret af dedikerede ildsjæle, der sørger for at dyrke skoleskakken i klasselokalerne, og håber på at deres begejstring smitter af på deres kolleger. Men hvad sker der med skoleskakken, når ildsjælen flytter skole eller går på pension?

Dennis Kjærulf, underviser på Frydenhøjskolen i Hvidovre, har overtaget skoleskakopgaven fra en ildsjæl, der ikke længere var på skolen. Nu arbejder han på at bygge skoleskak op igen på sin egen måde, og han har ambitioner om at få det spredt ud i klasserne på Frydenhøjskolen.

HVORDAN HAR DU PÅTAGET DIG ROLLEN SOM SKOLESKAKANSVARLIG?

Jeg har overtaget efter en grand old man, som er en legende på skolen. Han dyrkede skoleskak rigtig meget, men det nåede desværre ikke ud til så mange elever. Jeg kommer med en ambition om, at skoleskak kan spredes ud på halvdelen af skolen. Der er et uudnyttet potentiale her på Vestegnen, når det kommer til skoleskak. Der er rigtig mange tosprogede elever, og de har et andet forhold til skoleskak, som jeg ikke ser hos andre elever – de har bare skakkundskaber fra barnsben på en helt anden måde.

HVAD SYNES DU SKOLESKAK GIVER DE UNGE?

Skoleskak giver eleverne ro til fordybelse. Når de sidder ned og spiller et spil, giver det dem mulighed for at fordybe sig på en helt anden måde, end når de bare sidder og har almindelig undervisning. Skoleskak bekæmper trangen til dopamin-rushet, som eleverne får ved at klikke igennem faner på deres chromebooks.

Og så synes jeg, at skoleskak bryder med forestillingen om, at skakspillet kun er noget for gamle grå mænd, der sidder og ryger pibe, og konkurrerer om hvem er den klogeste. På skoleskaklærer-uddannelsen® fik jeg brudt med mine egne fordomme, og fik set at skoleskak er leg. Skakspil kan også blive afsluttet ret hurtigt, hvis man har lyst, og det kan jeg se at nogle af mine elever, synes er ret befriende.

HVORDAN HAR I BRUGT SKOLESKAK I UNDERVISNINGEN INDTIL VIDERE?

Skoleskak har ikke haft det store gennembrud på skolen endnu. Vi har lavet en forsøgsordning nede på vores bibliotek, hvor vi har 12 spil stående. Eleverne er vilde med det, og det er altid fuldt booket. I frikvartererne er det 6., 7. og 8. klasserne, der spiller, og i timerne er det især indskolingen, der booker sig ind på skolebiblioteket. Så i stedet for at eleverne render rundt mellem reoler uden formål i en halv time, sidder de nu koncentreret foran skakbrætterne.

Vi har også kørt skoleskak som valgfag til udskolingen af et par omgange. Sidste skoleår havde vi en kreativ trekløver af valgfag bestående af teknikforståelse, skoleskak og musik. De andre to valgfag tiltrak elever, der allerede havde interesse eller færdigheder inde for området, så jeg endte hurtigt med en gruppe elever, der havde nogle læringsmæssige udfordringer, og som også var lidt skoletrætte.

Jeg har tidligere kørt skoleskakvalgfag i køkkenet, men der røg fokusset hurtigt over på madlavning i stedet. Så jeg prøvede denne gang at give skoleskakken faste rammer. Jeg havde booket et klasselokale og jeg kørte en separate fraværsliste, over hvilke eleverne der kom for sent og hvorfor. Og så fandt jeg ud af, at eleverne faktisk ikke kom for sent, og at fraværsprocenten hurtigt faldt til 0 %. Der var ikke nogle ekstra incitamenter som f.eks. kage, der blev bare lovet skoleskak på forskellige måder hver torsdag morgen. Og jeg tror, at det var den stabile struktur, der tiltalte eleverne meget.

Jeg synes det er fedt at få alle mulige forskellige læringskompetencer i spil i min undervisning. Den er aldrig helt den samme, og så bliver det også interessant for eleverne. Skoleskak skal jo ikke kun være et sted, hvor man hænger ud som i en fritidsklub, eleverne skal også få tid og lyst til fordybelse.

HVAD ER SKOLESKAKS FREMTID PÅ FRYDENHØJSKOLEN?

Lige nu prøver jeg at appellere til matematikunderviserne om at bruge skoleskak i deres undervisning. Jeg underviser ikke selv i matematik, men jeg kan sagtens se potentialet. Der er jo nogle elever, der sidder i 6 timer foran brættet til skoleskakdage og koncentrerer sig. Og det kan de bare ikke altid i den normale undervisning.

Vores specialklasser er allerede en del af indsatsen HPS – Hjernen På Skemaet®, og det gør rigtig meget for eleverne at få det på skemaet på den måde. Så mangler vi bare at finde en god måde at overføre det til resten af skolen.

Målet er at kunne skabe noget i indskolingen, så de har kendskab til spillet når man overtager dem i 6. klasse. Men jeg kan ikke gøre det alene, så vi skal have flere undervisere kørt igennem skoleskaklærer-uddannelsen®. Hvis der bare er én i hvert årgangsteam, der vil administrere skoleskak, så har vi et meget solidt udgangspunkt.

Alle fotos i artiklen er fra den officielle åbning af Skolernes Skakdag – hjernens motionsdag® 2023 på Frydenhøjskolen.

Skal du med på skoleskaklærer-uddannelsen® og finpudse dine læringsteknikker indenfor skoleskak? Se efterårets uddannelser på Skakshoppen.dk – måske er der en uddannelse nær dig?

Støt Dansk Skoleskaks arbejde med at spille hjernen stærk hos børn og unge.

Caroline Fredensborg
caroline@skoleskak.dk


Live Chat