Opstartsmøder i kredsene

Opstartsmøder i kredsene

Sæson 2012/2013 er så småt ved at komme i gang i hele landet. I flere kredse indbydes skoleskakledere, frivillige, forældre og øvrigt interesserede til opstartsmøde, hvor bl.a. den kommende sæsons aktivitetskalender drøftes og planlægges.

Opstartsmøder er et nyt tiltag i skoleskakken, der giver anledning til, at gamle og nye skoleskakledere kan mødes og diskutere kredsens arbejde den kommende sæson. Desuden er der mulighed for at hente inspiration og hjælp til at arrangere lokale venskabskampe og lign. Endelig kan man møde og stille spørgsmål til flere af skoleskakkens ansatte. Møderne afholdes ganske uformelt, og der vil være forplejning til de fremmødte.

Onsdag den 15. august holdes det første opstartsmøde. Det sker i Aarhus Kredsen. Ribe Kredsen holder opstartsmøde mandag den 20. august, lige som Københavns Kredsen, der afholder sit opstartsmøde på Dia Privatskole. Sønderjyllands Kredsen holder opstartsmøde den 22. august, mens Fyns Kredsen afholder et tirsdag den 28. august. Se alle kredses møder og aktiviteter på www.skoleskak.dk/kalender.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat