Opstart af Bring Minoriteterne i Spil

Opstart af Bring Minoriteterne i Spil

I denne uge tager Dansk Skoleskak igen fat på projektet Bring Minoriteterne i Spil (BMIS), som er et 3-årigt socialprojekt i Århus og København. Projektet involverer 4.500 skoleelever, 250 skolelærere og etablering af 25 nye skoleskakklubber.

I denne uge starter Dansk Skoleskak op med undervisning på Tingbjerg Skole, Guldberg Skole og Gasværksvejens Skole.

Bring Minoriteterne i Spil er et banebrydende socialt udviklingsprojekt, der nytænker indsatsen for børn og unge med sociale udfordringer. I BMIS bruges skoleskak som redskab i undervisningen, samt efter skoletid, til at styrke de deltagende børn og unge socialt og intellektuelt.

Se mere på skoleskak.dk/bmis..

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat