Online skoleskakkampe

Online skoleskakkampe

Som afslutning på skoleåret er der det seneste stykke tid blevet afholdt online-matcher mellem ø-skoler, der som en del af projektet Skoleskak på Ø-skoler (SØS) har udnyttet internettets muligheder til at spille skoleskak på tværs af alder, køn og geografisk placering.

Skolerne har spillet online-matcherne via skoleskak.dk/hold, hvor 8 elever – 4 fra hver skole – med hver deres computere har fået vejledning i brug af hjemmesiden, så alle har været klar til kamp, når spillet blev sat i gang. Før og under kampene har skoleskaklærerene fra de kæmpende skoler ringet sammen om eventuelle praktiske elementer, så alt er gået, som det skulle.

Med online-matcherne er der skabt sammenhold og kontakt på tværs af ø-skoler, mens øerne hver for sig har brugt muligheden for at gennemgå skakpartierne efterfølgende, så skarpe tricks og fikse fælder ikke er gået i glemmebogen. Det har været muligt, idet alle partierne gemmes på chess.com, hvor matcherne er blevet spillet. På chess.com har skoleskak desuden sin egen gruppe – så hvis du leder efter nogen at kæmpe mod, er det nemt at finde andre skoleskakspillere her.

Der er indtil videre spillet 5 online-matcher mellem ø-skoler:

Christiansø Skole – Friskolen Østerlars
Hørup Centralskole – Læsø Skole
Læsø Skole – Hørup Centralskole (revanchematch)
Nykøbing Falster Realskole – Anholt Skole
Nykøbing Falster Realskole – Christiansø Skole

Det har været spændende for ø-skolerne og deres elever at prøve skoleskak af på en ny måde. Alle skoler, der har været med i matcherne, vil meget gerne spille igen til næste skoleår – og mange flere står i kø for at give dem kamp til stregen, når der skal kæmpes på online-brættet.

Vi håber, at der med starten af det nye skoleår kan åbnes op for, at skoler, der ikke har været med i SØS-projektet, også kan spille med i online-matcher, så endnu flere elever får glæde af internettets muligheder for at spille skoleskak på tværs af alder, køn og geografi.

Har du spørgsmål til online-matcher eller til SØS-projektet? Kontakt os på hold@skoleskak.dk.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat