NYTÅRSHILSEN

NYTÅRSHILSEN

2022 var et stærkt år for skoleskakken, og vi glæder os til at lave endnu flere fede aktiviteter i 2023.

2022 blev året, hvor vi heldigvis igen kunne vende tilbage til de gode håndtryk, aktiviteter, samvær og selvfølgelig masser af hjernetræning OTB (over brættet).

Vi lagde godt ud i februar med årets festdag for skoleskak, Skolernes Skakdag – hjernens motionsdag, hvor 31.000 unge fra over 200 skoler spillede hjernen stærk samtidig. Vi håber mange af jer også kan være med til den næste Skolernes Skakdag – hjernens motionsdag d. 10. februar i 2023.

Den store afslutning på Skolernes Skakdag – hjernens motionsdag var Landsfinalen, som vi igen kunne afvikle i maj måned med over 1.000 elever til hjernedyst i Kolding. Igen håber vi at se mange af jer, når Landsfinalen afholdes 4. maj 2023 i Vejle.

Vores traditionelle DM stævner var også tilbage med Pige-DM på Amager, Hold-DM på Fyn og enhver skoleskakspillers yndlingsweekend – DM & Læringsfestival i Skoleskak i Ollerup på Fyn den sidste weekend i november. Der var som altid god stemning, men i år var der også plads til et særligt indslag, da Henrik Ochsner og Ole Holm blev udnævnt til æresmedlemmer i Dansk Skoleskak. Se den eksklusive skare af æresmedlemmer nederst på skoleskak.dk/det-gor-vi.

2022 blev igen et år, hvor Dansk Skoleskak fik søsat og udviklet flere spændende indsatser, bl.a. indsatsen FGU-Moves®, der anvender SKAK+MAT® til at øge motivationen hos unge på Forberedende GrundUddannelser (FGU). I en anden indsats – HPS – Hjernen på Skemaet® arbejder vi sammen med over 40 specialskoler, der arbejder med mental sundhed og skoleskak. 

I 2022 har vi også uddannet flere hundrede unge PLAYMASTERS – fremtidens unge ildsjæle, der organiserer frikvartersskak på egne skoler. 

Hold øje med Skoleskak.dk/kalender – der er mange flere PLAYMASTER-kurser på vej i hele landet i 2023.

Til slut en stor tak til alle de unge, undervisere, frivillige, ansatte, udvalg, bestyrelsen, fonde, virksomheder og private, der på hver deres måde har bidraget til, at flere unge kigger op fra skærmen, får lyst til matematik og spiller hjernen stærk med skoleskak. Det er der brug for mere end nogensinde før.

Godt nytår til alle!

Mange hilsner

Mads Jacobsen, generalsekretær, Dansk Skoleskak

Støt Dansk Skoleskaks arbejde med at spille hjernen stærk hos børn og unge.

Andreas Jacobsen
Andreas@skoleskak.dk


Live Chat