Nyt projekt – Før-skoleskak

Nyt projekt – Før-skoleskak

Før-skoleskak er et 1-årigt pilotprojekt støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektet vil, som et bidrag til et sammenhængende børneliv med skoleskak i både daginstitution og skole, gøre en forskel for førskolebørn i børnehavealderen.

Projektet har til formål at udvikle, teste og vurdere, hvorvidt skoleskak kan være et bidrag til at skabe meningsfulde, legende og lærerige aktiviteter, der kan øge førskolebørns skoleparathed, samtidig med at de leger og ”får lov til at være børn”.

Projektet leder efter skoler der allerede er medlem af Dansk Skoleskak og har 2-3 børnehaver, liggende i nærheden. Det er vigtigt at skolen allerede har godt gang i skoleskakken i form af skoleskakklub efter skole, undervisning i skoletiden eller på anden vis bruger tid på skoleskak.

Disse 1-2 skoler og 4-6 børnehaver i nærheden vil være med til at afprøve og udvikle et legende undervisning materiale med skoleskak som redskab. Dette vil forgå i foråret og frem til sommer. Disse erfaringer skal være med til at udvikle de endelige spil, lege, malebøger, historier m.m.

Til efteråret afprøves materialerne på flere børnehaver i samarbejde med nærtliggende skoler – og bidrager derved til en god overgang fra børnehave til skole. Pædagogerne bliver klædt på igennem uddannelse/kursus, så de kan bruge skoleskak i børnehaverne.

Til slut i projektet udarbejdes en drejebog, der via vejledning og best practice vil hjælpe til forankring og udbredelse af Før-skoleskak, så endnu flere børn kan få glæde af skoleskakken og hjælpes til en bedre overgang fra børnehave til skole.

Kunne du/I tænke jer et samarbejde omkring Før-skoleskak hører vi meget gerne fra dig/jer. For yderligere information om projektet se projektets hjemmeside kontakt Nikolai Skousen på tlf.: 2242 0200 eller nikolai@skoleskak.dk.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat