Nye Veje

NYE VEJE TIL LÆRING MED SKOLESKAK I 2020

Corona har sat en dæmper på glæden ved at gå i skole for mange børn og unge. Særligt socialt udsatte børn har oplevet ekstra udfordringer typisk i form af social isolation og forandret hverdag.

 

Med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet har Dansk Skoleskak og udvalgte kommuner fået en unik mulighed for at tilbyde en hjælpende hånd i form af:

 

Tilbuddene er til gavn for alle børn og unge, men vil særligt kunne gavne dem, der døjer med et fagligt, socialt eller mentalt efterslæb grundet corona.

 

Det er GRATIS og vikardækningen er betalt de fleste steder! Men … det kræver hurtig tilmelding, da det skal ske i 2020. Så kontakt nyeveje@skoleskak.dk ASAP.

 

Følgende kommuner er en del af samarbejdet og kan tilbyde nye veje til læring: Hjørring, Horsens, Holstebro, Middelfart, Nyborg, Odder.

HVORFOR SATSE PÅ SKOLESKAK

Programmerne BRAIN BOOSTER og SYSTEMATISK SKOLESKAK er valgt, da de kan skabe nye veje til bedre faglig, social og mental trivsel – især for udsatte børn og unge. Se læringsprogrammer.

MULIGHED 1: BRAIN BOOSTER FORLØB I WEEKENDS

Målrettet unge i alderen 8-17 år, der med BRAIN BOOSTER får nye veje til faglig, social og mental udvikling via playful, spilbaseret læring med skoleskak. Her erstattes ”Jeg kan ikke” med ”Jeg lykkes med”, alle får en ven og lærer noget, der kan bruges i skolen og i resten af livet.

 

BRAIN BOOSTER skaber en positiv udvikling via deltagelse i nye konstruktive faglige, sociale og mentale fællesskaber. Det giver tiltrængt succes og oplevelsen af mestring. Se artikel om BRAIN BOOSTER.

BOOK BRAIN BOOSTER I WEEKENDS

Book BRAIN BOOSTER her. Tryk på linket og BRAIN BOOSTER CAMP, hvorefter du kan se, hvilke dage der er ledige, og du kan booke.

OM BRAIN BOOSTER I WEEKENDS

 • Starter med én camp dag for 20 elever på JERES skole kl. 10-14 på skolefridage
 • Undervisningen varetages af Dansk Skoleskaks specialtrænede personale
 • Skolen reklamerer fx via AULA, udvælger og tilmelder elever og åbner skolen på dagen
 • Deltagerne får et officielt skakspil, T-shirt og sund mad – pengepungen skal ikke bestemme
 • Deltagerne kan deltage gratis i online undervisning hver onsdag eftermiddag i 2020
 • Skolen får rådgivning og idéer til at fortsætte læringsaktiviteterne i hverdagen
 • Skolen kan bestille flere BRAIN BOOSTER CAMPS, så længe I har unge nok

MULIGHED 2: BRAIN BOOSTER I SKOLETIDEN

Målgruppen og formålet er det samme, I får:

 

1. Et forløb er for 20-25 elever på JERES skole fx kl. 8-12 for hele klasser/udvalgte elever på årgange
2. Der kan køres op til 4 forløb pr. skole pr. dag
3. Undervisningen varetages af Dansk Skoleskaks specialtrænede personale
4. Eleverne får diplom, medalje og tilbud om online undervisning hver onsdag eftermiddag
5. Skolen får rådgivning og idéer til at fortsætte læringsaktiviteterne i hverdagen

 

Læs mere og download pdf om Brain Booster på skoledage.

BOOK BRAIN BOOSTER I SKOLETIDEN

Book BRAIN BOOSTER her. Vælg om vi skal komme i 1, 2, 3 eller 4 klasser og se hvilke dage der er ledige.

SPØRGSMÅL

Kontakt læringschef Mikkel Nørgaard: nyeveje@skoleskak.dk / 2984 9874

MULIGHED 3: SYSTEMATISK SKOLESKAK PÅ SKEMAET

Modsat BRAIN BOOSTER skabes de nye veje til elevernes læring via SYSTEMATISK SKOLESKAK med kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, der får nye måder at arbejde med eleverne på.

 

SYSTEMATISK SKOLESKAK er en professionel indsats som mange skoler drømmer om med kompetence­udvikling af høj kvalitet og brugsret til matematikprogrammet SKAK+MAT® eller SFA – Skoleskak For Alle® målrettet elever med ADHD, autisme og indlæringsvanskeligheder.

 

Forskere har fundet positive effekter ved programmerne: SKAK+MAT® er fx eneste kendte skoleindsats, hvor drenge har større udbytte end piger, og SFA kan føre til nye deltagelsesbaner og læringsfællesskaber på tværs af almen og specialklasser. Pga. effekterne er SKAK+MAT® og SFA obligatorisk på flere skoler, hvor op til 25 lærere/pædagoger er uddannet af Dansk Skoleskak til at skabe matematiktimer og inklusion.

FORANKRING OG BÆREDYGTIGHED

SYSTEMATISK SKOLESKAK er GRATIS i 2020, men fortsætter i 2021 & 2022 med en forankringsaftale inkl.:

 

 • Brugsret til læringsprogrammet SKAK+MAT® eller SFA – Skoleskak For Alle®
 • Underviserplatform med alle lektioner – sparer forberedelsestid og sikrer elevudbytte
 • Årlig kædestrammerdag/inspirationsdag lokalt i kommunen
 • Faglig sparring og støtte til lærings- og trivselsarbejdet med skoleskak i ugentlige timer

 

Hør mere om priser og forankringsaftaler hos Dansk Skoleskak.

 

VIL I MED?

Kontakt læringschef Mikkel Nørgaard, nyeveje@skoleskak.dk / 2984 9874 eller Dansk Skoleskak 3049 0580.

Live Chat