Nye reglementer

Nye reglementer

NYE REGLEMENTER

Stævneudvalget er frivillige, som hjælper med at organisere de 3 nationale stævner:

  • DM i Skoleskak & Læringsfestival (sidste hele weekend i november)
  • Pige-DM i marts
  • Hold-DM i marts/april

På årets Turneringmøde i Dansk Skoleskak mødtes stævneudvalget med kredse og medlemsskoler, for at diskutere turneringsspørgsmål og reglementet for DM i Skoleskak – både individuelt og for hold.

Opdateringerne er sket for at bringe det up-to-date med, hvordan skoleskakken de seneste år har udviklet sig. Det bliver nu endnu lettere at skabe en masse skoleskakoplevelser, uden at regler står i vejen for, at man lokalt kan afvikle stævner og fx kvalifikation til DM.

På mødet blev reglementet opdateret så det i fremtiden:

  • Er nemmere at afholde kredsmesterskaber og kommunemesterskaber
  • Er de lokale arrangører, der i højere grad bestemmer hvor og hvordan de lokale stævner afholdes
  • Er op til arrangøren og stævneudvalget, om DM i Skoleskak holdes en hverdag eller weekend, og om det holdes over en eller flere dage

Den vigtigste ændring for spillerne er nok, at man i Dansk Skoleskaks stævner skal huske at sige skak, når man truer modstanderens konge. Selv om de internationale skakregler siger, at det må man selv bestemme, har vi gjort det til en fast regel til skoleskakstævner.

Læs de opdaterede reglementer her

ARRANGØR TIL HOLD-DM – FORÅRET 2023

Der mangler stadig en arrangør til det kommende Hold-DM, og med de nye rettelser i reglementet er det blevet endnu nemmere at afholde stævner. Så hvis det er noget du/I har overvejet, eller at I kunne tænke jer at høre mere om mulighederne for at blive vært, kontakt ahmad@skoleskak.dk.

Har du interesse i stævner og vil gerne være en del af udvalget? Skriv endelig også til os.

Vi i stævneudvalget (Ahmad, Kaare, Michael og Niels Jørgen) ser frem til en masse gode stævner i fremtiden, hvor vi forhåbentlig møder en masse af jer!

Støt Dansk Skoleskaks arbejde med at spille hjernen stærk hos børn og unge.

Caroline Fredensborg
caroline@skoleskak.dk


Live Chat