Nye praktikanter på landskontoret

Nye praktikanter på landskontoret

I går bød landskontoret velkommen til vores to nye praktikanter Tine Kamper Holbøll og Tina Damsgaard Nielsen. Det næste halve år vil de begge fungere som projektmedarbejdere i Dansk Skoleskak. Tine vil blandt andet beskæftige sig med Skoleskaklærer-uddannelsen og Skolernes skakdag, mens Tina hovedsagligt vil sidde med vores nydanske forældrenetværk First Move og Skoleskakkredsene.

Projektmedarbejder (Politisk Kommunikation)
Tine Kamper Holbøll
Tlf.: 2425 5344
e-mail: tine@skoleskak.dk

Projektmedarbejder (Organisationsudvikling)
Tina Damsgaard Nielsen
Tlf.: 6015 9967
e-mail: tina@skoleskak.dk

Du kan finde oplysninger og se billeder af alle projektmedarbejdere, frivillige og ansatte på www.skoleskak.dk/kontakt/ansatte

.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat