NYE PLAYMASTERS

NYE PLAYMASTERS

NYE PLAYMASTERS

I dag blev der uddannet nye PLAYMASTERS fra Morten Børup Skolen (billedet), Skanderborg Kommune, og i sidste uge var det Birkhovedskolen, Nyborg Kommune, der var værtsskole for et PLAYMASTER-kursus.

I øjeblikket bliver der afholdt kurser rundt om i hele landet, og det er til gavn for både de nye PLAYMASTERS, deres skolekammerater og skoleskak-underviserne.

HVAD ER EN PLAYMASTER?

En PLAYMASTER er en elev fra 5.-9. klasse, der har været på PLAYMASTER-kursus. Her lærer man at assistere på Skolernes Skakdag, i den understøttende undervisning og arrangere frikvartersskak på egen skole. På kurset øver deltagerne sig i at formidle både for hinanden og for en indskolingsklasse, så alle PLAYMASTERS er super seje til at lære fra sig.

OVERSIGT OVER PLAYMASTER-KURSER

Du kan altid finde vores PLAYMASTER-kurser og tilmelde dig via mit.skoleskak under aktiviteter, og de kan også ses i vores kalender.

PRAKTIK OG TILMELDING

Fem elever fra hver skole kan deltage i kurset i følge med en lærer/pædagog. Ønsker I at deltage med flere elever, kontakt venligst Dansk Skoleskaks projektleder, Andreas Kragh Jacobsen, 2567 6100.

Kurset koster 200 kr. pr deltagende elev. Alle får en PLAYMASTER t-shirt, limited edition.

Den medfølgende lærer/pædagog bliver sat ind i anvendelsesmulighederne af de nyuddannede PLAYMASTERS, og sørger fremadrettet for, at de sættes i spil på deres egne skoler.

Tilmelding på mit.skoleskak.dk

Ønsker din skole at afholde et PLAYMASTER-kursus, eller har du spørgsmål? Kontakt Andreas Kragh Jacobsen på 2567 6100 eller andreas@skoleskak.dk

Fra PLAYMASTER-kursus på Birkhovedskolen, Nyborg.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat