Nye PLAYMASTERS i Aalborg

Nye PLAYMASTERS i Aalborg

AALBORG SPILLER HJERNEN STÆRK

Efter et vellykket PLAYMASTER-kursus på Tornhøjskolen i Aalborg vendte 24 nye PLAYMASTERS hjem til Farstrup Skole, Sortebakkeskolen, Sønderholm Skole, Svenstrup Skole og Tornhøjskolen for at hjælpe de andre elever med at spille hjernen stærk!

På kurset øvede de nye PLAYMASTERS sig på, hvordan man forklarer brikker og minigames til én der aldrig har spillet skoleskak før. Holdet var en blanding af almen- og specialelever der tog kampen op i fællesskab, for skoleskak er ens for alle.

På deres egen skole kan PLAYMASTERS hjælpe til i den almindelige skoleskakundervisning, arrangere frikvartersskak og hjælpe til ved større arrangementer som et kommunestævne eller Skolerens Skakdag – hjernens motionsdag®.

Skal I have PLAYMASTERS på jeres skole? Kontakt playmaster@skoleskak.dk

Tak til Vissing Fonden, Gudrun & Palle Mørchs Mindefond og Spar Nord Fonden for at støtte PLAYMASTER-kurset på Tornhøjskolen.

Støt Dansk Skoleskaks arbejde med at spille hjernen stærk hos børn og unge.

Caroline Fredensborg
caroline@skoleskak.dk


Live Chat