Nye ansigter i kredsene

Nye ansigter i kredsene

duffi41Skoleskakken har i dette forår fået nye kredsledere flere steder i landet.

På Sjælland har Storstrøms Kredsen glæden af at byde velkommen til lærer Jesper Bruun Møller. Jesper er skoleskakansvarlig på Nykøbing Falster Realskole, hvor han bl.a. har stået bag en lokal venskabsmatch m.m. På Bornholm tiltræder Peter Larsen, der arbejder som lærer på Peterskolen.

I Sønderjyllands Kredsen er Per Gejl Jørgensen ny kredsleder. Per er lærer og skoleskakansvarlig på Aabenraa Friskole, hvor han gennem flere år har stået i spidsen for et velbesøgt skoleskaktilbud. Desuden indtræder Jan-Erik Zimmermann (kasserer) og Christian Karstensen (menigt medlem) i kredsens bestyrelse.

I Vejle Kredsen er Lene Wul ny kredsleder og Viborg og Ringkøbing Kredsene har fundet sammen i et bestyrelsesfælleskab med Søren Ladegaard fra Kjellerup Skoleskak som kredsleder.

Følg med i skoleskakkens kalender og se hvornår din lokale skoleskakkreds afholder aktiviteter.

Spørgsmål? Kontakt din lokale skoleskakkreds eller ring 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat