Rapport: Skoleskak kan forebygge

Rapport: Skoleskak kan forebygge

Mandag den 31.januar udkommer den længe ventede rapport om “Skoleskak som forebyggende specialundervisning”. Tirsdag præsenteres rapportens hovedkonklusioner for Folketingets Uddannelsesudvalg.

Rapporten har til hensigt at kvalificere debatten om fremtidens folkeskole på basis af idéen om forebyggende specialundervisning i form af skoleskak. En af løsningerne kan være forebyggende specialundervisning i form af skoleskak. Professor i specialpædagogik, Niels Egelund, anfører bl.a. i rapportens forord:

”Specialundervisningens omfang er steget og steget i forhold til almenundervisningen, og skoleskak kan meget vel være en af løsningerne til at bringe mere læring og ro for nogle af de elever, der har brug for noget ekstra opmærksomhed”.

www.skoleskak.dk/forebyggendespecialundervisning kan du se rapporten, se pressemeddelelsen og følge med i hvad Dansk Skoleskak gør for at styrke skolelevernes koncentrationsevne, så endnu flere elever får styrket deres indlæring, og dermed i mindre grad får behov for specialundervisning.

Yderligere oplysninger
Projektmedarbejder, Kasper M. Andersen
E-mail: kma@skoleskak.dk / tlf.: 4244 9464

Generalsekretær, Mads Jacobsen
E-mail: mads@skoleskak.dk / tlf.: 2240 1488.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat