Velkommen til ny bestyrelse

Velkommen til ny bestyrelse

Fredag den 19. maj blev Dansk Skoleskaks årlige Landsudvalgsmøde afholdt i forlængelse af National Vidensdag om Skoleskak.

På mødet deltog medlemsskoler, kredse m.v. fra hele landet. Efter formandens beretning blev der, udover den nye struktur med bestyrelse og stævneudvalg, vedtaget et mere direkte demokrati, hvor én skole har én stemme.

Det blev desuden vedtaget at kontingentet fremover opkræves således: et skolemedlemsskab for skoler op til 150 elever koster pr. 20. maj 2018 75 kr. pr. måned. Skoler over 150 elever betaler 100 kr. pr. måned. Priserne er pr. matrikel. Oprettelsesgebyr på 500 kr. opkræves sammen med den første regning. Priserne tillægges ikke moms.

Med en stigende interesse for skoleskak skal den nye bestyrelse bl.a. hjælpe landskontoret med at realisere 2020-strategien og den fortsatte professionalisering af organisationen.

Morten Rud Pedersen

Morten er formand og CEO for Rud Pedersen Public Affairs Company, der er et af nordens førende PR-bureauer. Morten er uddannet i statskundskab og er oprindeligt fra Aarhus, hvor han både har spillet skoleskak hos Dansk Skoleskaks æresmedlem Svend Svendsen og undervist i skoleskak i Aarhus. Morten er valgt som formand for Dansk Skoleskak.

Jesper Zwisler

Jesper er Kommunaldirektør i Herlev og tidligere departementschef i Socialministeriet. Jesper er uddannet i statskundskab og har været topleder i flere kommuner igennem de sidste 20 år. Jesper er stadig aktiv skakspiller og spiller i Nørrebro Skakklub. Jesper er valgt som næstformand for Dansk Skoleskak.

Christine Antorini

Christine er tidligere undervisningsminister og DR-studievært, og hun er i dag formand for Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg. Christine er uddannet i kommunikation og har fulgt skoleskakkens udvikling tæt, åbnet Skolernes Skakdag flere gange og holdt jubilæumstalen ved Dansk Skoleskaks 50 års jubilæum i 2010 på Københavns Rådhus.

Stina Vrang Elias

Stina er adm. direktør i Tænketanken DEA – en uafhængig tænketank, der går forrest i kampen for at gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtige økonomi, igennem analyser af uddannelse, forskning og innovation. Stina er en vaskeægte ildsjæl og har arbejdet med uddannelse de sidste 20 år i bl.a. Dansk Industri og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Arne Eggert

Arne er udviklingsdirektør i Kommunernes Landsforening (KL) med fokus på dagtilbud, folkeskole og unge, og han har tidligere været afdelingschef i Undervisningsministeriet. Arne er uddannet i statskundskab og brænder for den åbne skole, hvor læring kan foregå på mange måder. Han ser frem til at bidrage til, at skoleskak kan styrke børns kompetencer, så de bliver klar til det 21. århundredes videnssamfund.

Anders Jensen

Anders er koncerndirektør i Nykredit og tidligere direktør for Nordea Danmark. Anders er uddannet ph.d. i matematik, og han har både spillet skak i sine unge år i Espergærde og selv været skoleskakinstruktør.

Jakob Rathlev

Jakob har været formand for Dansk Skoleskak siden 2009 og organisatorisk aktiv i samme gennem 20+ år. Jakob er uddannet ph.d. i komparativ politik og er områdechef ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der udvikler kvaliteten af uddannelser, skole og dagtilbud. Jakob er aktiv skakspiller i Jetsmark Skakklub.

Den nye bestyrelse afløser det nu tidligere forretningsudvalg, hvor to fortsætter i det nye stævneudvalg. En stor tak til de afgående FU-medlemmer, for deres indsats i skoleskak.

Lisa Havshøj

Lisa er tidligere medlem af FU (tidligere forretningsudvalg) og startede sin gang i skoleskak i Hornslet, hvor hun stadig er hjælpetræner. Lisa har hjulpet til ved mange DM-stævner og blev i 2016 pigeskakansvarlig.

Ken Holm

Ken har både siddet i FU (nu tidligere forretningsudvalg) og turneringsudvalget. Derudover har han været involveret i mange DM-stævner og turneringer i Aarhus Skoleskak.

Helene Søndergaard

Helene har fået skoleskak ind med modermælken og startede sin skakkarriere i Jetsmark Skoleskak som 5 årig. Helene er studerende på Aalborg Universitet, og har desuden været hjælpetræner og medarrangør af stævner og arrangementer. Helene har været projektansat i Dansk Skoleskak og bidrager nu til stævneudvalgets arbejde.

Victor Haarmark Nielsen

Victor er aktiv frivillig i Amager ØBRO skakklub og tidligere næstformand for Københavns Kredsen. Victor er desuden en habil skakspiller, og har bl.a. vundet NM i skoleskak.

Morten Sørensen

Morten har været frivillig i skoleskak siden 2009, hvor han startede Vestfjends Skoleskak, som bl.a. har arrangeret pige-DM og hold-DM. Morten har selv skakspillende børn og sidder i bestyrelsen i Viborg- og Ringkøbing Kredsen. Her har han været med til at starte en styrkeopdelt grandprix-serie, der har skabt god basis for skoleskak-aktiviteter også i fritiden.

Spørgsmål? Kontakt info@skoleskak.dk / 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat