Ny ambitiøs indsats

Ny ambitiøs indsats

SKOLESKAK FOR ALLE

Ny ambitiøs indsats skal styrke læring og trivsel for 3.300 udfordrede børn og unge i hele landet. Med indsatsen, Skoleskak For Alle (SFA), inkluderes de udfordrede børn og unge i fællesskabet gennem skakbrættet, hvor alle er lige. De får faglige og sociale succesoplevelser med læring, hvilket i sidste ende betyder, at de får mod på at tage en ungdomsuddannelse. Noget der har afgørende betydning både for dem selv, men også for resten af samfundet. Indsatsen er støttet med 8,7 mio. kroner af Egmont Fonden.

I SFA er skoleskak for ALLE, men især elever, som modtager specialundervisning, går på specialskole eller har brug for ekstra støtte i undervisningen har gavn af indsatsen. For disse elever, kan skoleskak nemlig gøre en markant forskel for deres læring og trivsel. I SFA arbejdes der derfor med at støtte skolerne i arbejdet med at inkludere de elever, der har brug for ekstra støtte, i undervisningen.

Mads Jacobsen, generalsekretær, Dansk Skoleskak

Gennem skakspillets legende univers skaber skoleskak et unikt læringsrum, der gavner især udfordrede elever. Uddannelse af lærere og pædagoger, som løfter indsatsen lokalt, er afgørende for, at eleverne får det bedste udbytte af skoleskak. Med Egmont Fondens donation kan vi uddanne undervisningsteams, der kan gøre en særlig indsats for, at udfordrede elever får succesoplevelser i skolen.

EN HÅNDSRÆKNING

Et godt skoleforløb er afgørende for børn og unges muligheder i ungdoms- og voksenlivet. De skal bestå folkeskolens afgangseksamen for at kunne tage en ungdomsuddannelse, men skoleforløbet skal også forme dem socialt og personligt. Børn skal lære at agere i sociale sammenhænge, at få venner og være en god ven. Med SFA rækker Dansk Skoleskak og Egmont Fonden hånden ud til de elever, der har det svært i skolen – både fagligt og socialt. Herigennem ønsker Dansk Skoleskak og Egmont Fonden med SFA indsatsen at mindske læringsvanskeligheder og lavt selvværd hos de elever, der oplever udfordringer i skoledagen.

Netop skoleskaks potentiale i forhold til læringsvanskeligheder og lavt selvværd har Aiman Aboulhaija, der er lærer og underviser i skoleskak på Blågård Skole, oplevet flere gange, og han ser derfor frem til, at skolen skal være en del af indsatsen.

“Vi har nogle elever, der virkelig har haft det dårligt i skolen, som gennem skakspillet har opdaget, at der alligevel er noget, de er gode til. At de råder over nogle evner, de ikke var klar over, de havde,” fortæller Aiman Aboulhaija og understreger, at den erkendelse kan gøre en stor forskel for elevernes skolegang, men også i resten af deres liv.

Forskning viser, at især elever, der keder sig i skolen, har gavn af skoleskak.

“De her elever tror ikke, de kan noget, og at de ikke er gode nok til at være sammen med andre i skolen. De har en meget negativ selvforestilling, og det kan virkelig være skadeligt for dem. Vi har oplevet, hvordan skoleskak giver dem en succesoplevelse og en følelse af, at, de faktisk kan noget og også være sammen med andre og en del af en klasse. Det kan hjælpe dem rigtig meget,” fortæller Aiman Aboulhaija.

Nicholas Frost-Lindsteen, afdelingsleder, Blågård Skole, der deltager i SFA

På Blågård Skole arbejder vi allerede med skoleskak, fordi vi har set, at det er godt for alle elever både de fagligt stærke og de med behov for ekstra støtte. Vi glæder os derfor til at arbejde systematisk med skoleskakkens store lærings- og trivselspotentiale i SFA indsatsen.

“Vi ved, at skoleskak kan være med til at forbedre børns faglige, sociale og personlige kompetencer,” siger Henriette Christensen fra Egmont Fonden.

SKOLESKAK PÅ SKEMAET

På Blågård Skole har en del af eleverne i indskolingen skoleskak på skemaet som en fast og obligatorisk del af ugen. Bl.a. i 3.a, hvor Oda og Milla har gang i bræt og brikker minimum én gang om ugen.

“Det er bare rigtig sjovt og noget hyggeligt, i forhold til man skal sidde og kigge i en bog. Man hygger sig lidt mere,” siger de to piger på 9 år fra Blågård Skole, der er en af de 50 skoler, der skal deltage i SFA.

SFA indsatsen går for alvor i gang i begyndelsen af det nye skoleår, hvor 200 lærere og pædagoger sendes på uddannelse og lærer, at anvende skoleskak i undervisningen. Men Dansk Skoleskak er allerede nu i gang med at udvikle nyt læringsmateriale målrettet elever og klasser med udfordrede elever. Derudover bliver 250 udfordrede elever ambassadører for skoleskak i løbet af indsatsen, hvor de klædes på til at hjælpe til i skoleskakundervisningen på egen skole. På den måde inddrages de udfordrede elever i egen og andres læring, hvor de oplever at bidrage positivt til klassens og skolens fællesskab.

Henriette Christensen, direktør, Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration

Egmont Fonden arbejder for at styrke børn og unges læring og livsduelighed, så flere er i stand til at tage en ungdomsuddannelse. Vi ved, at skoleskak kan være med til at forbedre børns faglige, sociale og personlige kompetencer. Derfor vil Egmont Fonden gerne være med til at udbrede skoleskak til udfordrede elever, som i dag får specialundervisning eller går i specialskole. Skoleskak kan give disse børn et nyt, værdifuldt fællesskab og øge deres faglige kompetencer.

SKAL DIN SKOLE VÆRE MED?

Alle skoler har mulighed for ansøge om at være med i SFA. Kontakt laer@skoleskak.dk / +45 3049 0580 og hør mere om deltagelse.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat