National Vidensdag om Skoleskak

National Vidensdag om Skoleskak

IMG_4768Den første Nationale Vidensdag om Skoleskak er slut.

Dagen har budt på spændende oplæg, workshops, blindskak og oplæg fra Stormester Sune Berg Hansen samt komisk indslag fra Anders Stjernholm.

Se billeder og videoer på facebook/skoleskak og LinkedIn. Se også dagens tweets på Twitter på #skoleskak #skolechat.

I foredragssalen er der gjort plads til det årlige Landsudvalgsmøde, hvor  repræsentanter for medlemsskolerkredsene, Forretnings– samt Turneringsudvalget og ansatte i Dansk Skoleskak mødes, for at høre oplæg om organisationens udvikling og meget mere.

Om National Vidensdag om Skoleskak
Dansk Skoleskak inviterede, med støtte fra Vejle Kommune og A.P. Møller Fonden, til den første Nationale Vidensdag om Skoleskak, hvor kendte forskere, fageksperter og en erfaren skoleskaklærer med 18 ugentlige timer til skoleskak, fortalte hvordan skoleskak kan bidrage til en endnu bedre skole med varieret undervisning.

Ny milepæl for skoleskak
National Vidensdag om Skoleskak markerede en ny milepæl i Dansk Skoleskak, da forskere og professionelle undervisere mødtes for første gang for at diskutere, hvorfor elever som deltager i skoleskak, også bliver bedre til skolens øvrige fag.

I løbet af dagen prøvede deltagerne kræfter med actionskak til brain-break og kunne desuden opleve stormester Sune Berg Hansen spille blindskak mod et ungt skaktalent.

Program

8.45-9.30 Registrering samt kaffe, te og rundstykker
9.30-9.45jr Velkomst
v/ Jakob Rathlev, formand, Dansk Skoleskak, Ph.d. og områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
9.45-10.15perfibæk
Folkeskolen anno 2016: Hvad skal eleverne lære?
Skak i skolen? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvorfor har vi overhovedet det indhold i skolen, vi har? Er der nogen logik i det? Er der nogen udviklingstendenser i det? Oplægget rammesætter dagen, hvor folkeskolens praksis, uddannelsespolitiske strømninger og forskning kobles til folkeskolereformen.
v/ Per Fibæk Lauersen Professor, DPU, Aarhus Universitet.
10.15-10.45lre Skoleskak som hjernegymnastik: Motivation, hukommelse og skoleskak
Oplægget har hukommelse, motivation og læring som omdrejningspunkt. Du får bl.a. svar på, hvordan elevernes hukommelse afhænger af både de sensoriske input, korttids- og arbejdshukommelsen, selve lagringen i langtidshukommelsen, samt hvordan eleverne er i stand til at hente den viden frem, de har brug for. De forskellige processer eksemplificeres gennem det at lære og at spille skoleskak. Derudover gennemgås vigtigheden af at arbejde med elevernes motivation, fordi motivation kan siges at transportere læring fra korttids- til langtidshukommelsen.
v/ Lisser Rye Ejersbo Ph.d., cand. pæd. i matematik og lektor i kognitive læringsprocesser inden for matematik, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.
10.45-11.15 ‘Brain break’ med bl.a. actionskak
11.15-11.45phn Skoleskak, eksekutive funktioner og sunde relationer. Spil, udvikling af barnet og evnen til sunde samspil
I oplæg gives svar på et af de spørgsmål, som læringskonsulenterne i Dansk Skoleskak oftest møder: ”Hvorfor kan de allermest urolige elever sidde stille og koncentrere sig, når vi spiller skoleskak?”. Oplægget giver dig viden om de sociale og individuelle gevinster ved at arbejde med skoleskak – ikke kun hvad angår elevernes læringsudbytte, men også arbejdet med at øge inklusion og trivsel samt forbedre det psykiske undervisningsmiljø, når skoleskak arrangeres på tværs af klasser og skoler i fx en kommune.
v/ Pelle Hvidt Nielsen psykolog og juniorpartner i Institut for Relationspsykologi.
11.45-12.30 Frokost og netværk
12.30-13.30 Vælg én af de tre følgende workshops:
Workshop 1pn KAS – Kompetence-udvikling af skole-skaklærer’ fra VIA University College og Dansk Skoleskak
Målgruppe:
Lærere, pædagoger og skoleledere, der arbejder med skoleskak samt andre i forvaltninger, der arbejder med pædagogisk efteruddannelse og skoleindsatser. Emne: KAS-uddannelsen og dens betydning i en skolehverdag belyst fra pædagogens, lærerens og lederens stol. Facilitatorerne gennemgår KAS-uddannelsens potentialer både organisatorisk og som et kompetenceløft af bl.a. understøttende undervisning, klasseledelse samt det vigtige teamsamarbejde mellem pædagoger og lærere.
v/ Per Nygaard Thomsen, Cand. pæd. i matematik og lektor ved læreruddannelserne hos VIA. Per er uddannet folkeskolelærer og har siden 2003 undervist på læreruddannelsen.
ms v/ Michael Storch Hundsdahl, Cand. polyt. og adjunkt ved læreruddannelserne i VIA. Michael har tidligere både arbejdet i det private erhvervsliv og undervist på gymnasialt niveau.
Workshop 2
Billede kommer senere
Best practice: Mød en lærer med 18 ugentlige skoleskaktimer
Målgruppe:
Lærere, pædagoger og skoleledere samt andre, der ønsker konkret viden om skoleskak, og hvordan det fungerer i praksis.Emne: Hvordan skoleskak foregår i en klasse krydret med gode råd og erfaringer. Vælg workshoppen hvis du mangler inspiration til skoleskakundervisningen, eller er interesseret i at bruge skoleskak som metode i fx matematik, faglig fordybelse eller understøttende undervisning.
v/ Peter Santa Sørensen, matematik og inklusionslærer og anvender skoleskak som en gennemgående metode i sit arbejde – pt. 18 timer om ugen på Horsens Byskole – afd. Fussingsvej.
Workshop 3
Billede kommer senere
Skoleskak som værktøj i det kommunale arbejde med flygtninge fra Syrien
Målgruppe:
Politikere lokalt og nationalt samt ansatte i skoleforvaltninger, der interesserer sig for forebyggende arbejde i samspil med bl.a. NGO’er.Emne: Utraditionelle, skæve og innovative partnerskaber om enten forebyggende indsatser eller områder, der er kommunens højeste prioritering – hvor det fælles fokus med skoleskak som metode kunne være inklusion, trivsel, integration eller flygtninge. Workshoppen giver gennem cases – så som flygtninge fra Syrien – input til, hvordan I selv kan tænke på tværs af sektorer og forvaltninger, men der vil også være mulighed for at netværke med hinanden.
v/ Læringskonsulenter fra Dansk Skoleskak, partnere og andre relevante aktører.
13.30-13.50sbh Skoleskak kan ændre dit liv!
Sune fortæller sin personlige historie om, hvordan skoleskak har gavnet ham i sit arbejdsliv. Skak er kun et spil, men det er et spil, som kan lære os mange anvendelige ting i livet – ting der er svære at lære på andre måder. Hør med her, men se også, når Sune efter sit oplæg skal spille blindskak.
v/ Sune Berg Hansen, stormester i skak, CEO i KH-Online, serieiværksætter og tidligere kommunikationschef.
13.50-14.10 Blindskak mellem Sune Berg Hansen og skoleelev
14.10-14.25Headshot Opsamling
v/ Anders Stjernholm, Komiker, journalist og politiker, observerer dagen og kommer med sit bud på, hvilke pointer vidensdagen har budt på, som vi alle kan rejse hjem med.
14.25-14.30mj Farvel og tak for i dag
v/ Mads Jacobsen, generalsekretær, Dansk Skoleskak.

NB! Årets Landsudvalgsmøde i Dansk Skoleskak (Dansk Skoleskaks øverste myndighed) afholdes kl. 15 i Bygningen i Vejle samme dag. Så er du skoleskakleder, opfordres du til også at deltage i Landsudvalgsmødet og evt. middagen kl. 19-20.30, når programmet for den Nationale Vidensdag om Skoleskak slutter. Du tilmelder både deltagelse i Landsudvalgsmødet og evt. den efterfølgende middag samme sted, som du tilmelder dig den Nationale Vidensdag.

Eventbrite - National Vidensdag om Skoleskak 27. maj 2016 i Vejle

Praktiske oplysninger
Tid: Fredag 27. maj 2016 kl. 8.45 – 14.30
Sted: Bygningen i Vejle, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle
Pris: GRATIS inkl. forplejning. No-show-fee 750 kr. Tilmeldingen er bindende efter 2. maj.
Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig i dag.
Info: Kontakt tlf.: 3049 0580 / laer@skoleskak.dk

Se pressemeddelelsen ‘Første National Videncsdag om Skoleskak’.

Spørgsmål? Kontakt laer@skoleskak.dk / 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat