National Vidensdag 2017

National Vidensdag 2017

Hvor i hjernen sidder skak? Det fik over 150 lærere, pædagoger og skolefolk svar på i Billund, hvor de fredag den 19. maj samledes til National Vidensdag om Skoleskak for at få inspiration til en systematisk og professionel skoleskakpraksis med fokus på motivation og lyst til læring. Det var andet år Dansk Skoleskak afholdte National Vidensdag om Skoleskak, denne gang med temaet: ‘Skoleskak – en ny professionel praksis. A.P. Møller Fonden og Børnenes Hovedstad, Billund bakkede op om dagen, hvor vi sammen med praktikere og forskere tog fat i spørgsmålene:

Hvor i hjernen sidder skak?

Hvordan kan skoleskak styrke elevernes mindset, motivation og skabe lyst til læring?

Hvordan arbejder man professionelt med leg, læring og skoleskak?

Velkomst
Tidligere journalist på TV2 Cathrine Reinert guidede os gennem dagen, hvor Morten Kirk Jensen, skolechef i Billund Kommune bød velkommen til en dag med spændende oplægsholdere.

Hjerne, mindset og lyst til læring
Albert Gjedde, professor og hjerneforsker fra Københavns Universitet, startede dagens oplægsrække med et oplæg om skak og hjernen, hvor vi blev klogere på hvor skak egentlig sidder i hjernen, og hvad man skal være opmærksom på i forhold til udviklingen af børns hjerner i arbejdet med skoleskak. Herefter gjorde Barry Hymer, professor i læringspsykologi fra University of Cumbria i Lancaster, os klogere på, hvordan vi kan styrke eleverne growth mindset og motivation for læring på et letforståeligt engelsk. Inden frokosten fortalte Peter Heine Nielsen, stormester og cheftræner for verdensmesteren i skak, Magnus Carlsen, om lysten til læring, der ligger bag udviklingen fra skoleskakspiller til stortalent.

Fagligt fyrtårn og LEGO®
Thorbjørn Bromann, erfaren skoleskaklærer og fagligt fyrtårn i skoleskakteamet på Langhøjskolen i Hvidovre, fortalte om, hvordan han i dag arbejder systematisk med skoleskak som læringsaktivitet med opbakning fra skoleledelse og kollegaer. Herefter blev det tid til kaffe inden LEGO®-klodserne blev fundet frem da Per Havgaard, Senior Knowledge Officer fra The LEGO Foundation, holdt oplæg om pædagogikken i legende læring som skoleskak, og hvordan legende læring påvirker børns udvikling. Her fik gæsterne lov til selv at lege med LEGO-klodser. Til slut samlede Sebastian Dorset op på dagens begivenheder og gode pointer.

Tak til alle deltagere, oplægsholdere m.m. Alle deltagere har fredag modtaget en mail med evaluering, som vi håber I vil hjælpe os med at besvare. Der sendes mandag en mail ud med bl.a. slides fra oplægsholdere m.m.

Vi håber, at se jer igen til næste års National Vidensdag om Skoleskak 18. maj 2018. I kan allerede nu booke jeres billet til en fordelagtig early-bird pris.

Spørgsmål? Kontakt laer@skoleskak.dk / 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat