Mød Nørrebro Park Skole

Mød Nørrebro Park Skole

Den 1. og 2. marts fra kl. 9.00 til 16.00 afholdes Danmarks Læringsfestival i Bella Center, hvor mottoet i år er ”På sporet af den gode udvikling” – så skoleskak er selvfølgelig med. Nørrebro Park Skole står nemlig klar på stand 512, hvor elever fra skolen står klar med fif til gode træk på brættet og fortæller, hvordan det er at have skoleskak en gang om ugen.

Nørrebro Park Skole arbejder med Dansk Skoleskaks SKAK+MAT® koncept via et samarbejde mellem Københavns Kommune og Dansk Skoleskak. Gennem samarbejdet arbejder Nørrebro Park Skole og Sølvgade Skole med en matematikindsats for indskolingen, der modtager en ugentlig time med skoleskak. 21 klasser er med i indsatsen, hvor lærere og pædagoger fra de to skoler er uddannet til at varetage undervisningen.

SKAK+MAT® er testet gennem et udviklingsprojekt i Aarhus, hvor fem skoler deltog i en forskningsundersøgelse af skoleskaks indflydelse på elevernes matematiske kompetencer. I undersøgelsen deltog 30 indskolingsklasser, der fik testet deres matematiske kompetencer. Alle klasserne blev testet igen ved projektets afslutning, hvor 20 af klasserne havde fået erstattet en ugentlig matematiktime med SKAK+MAT®. De 10 resterende klasser fungerede som kontrolklasser og modtog ikke undervisning i SKAK+MAT®. Undersøgelsen viste at klasserne der deltog i SKAK+MAT® undervisningen klarede sig 30% bedre i den afsluttende matematiktest.

“Jeg synes, at skoleskak er rigtig sjovt, fordi man kan spille imod hinanden, og så er det sjovere end at have almindelig matematik” – Elev, 2. klasse.

Dansk Skoleskak samarbejder med flere kommuner om at gøre eleverne bedre til matematik, styrke ro, koncentration og sænke skolernes konfliktniveau. Samarbejdet tager udgangspunkt i den lokale kommunale virkelighed og involverer indsatser for udvalgte årgange på tværs af kommunens skoler og distrikter. Er I interesseret i at finde ud af, hvad vi kan gøre i jeres kommune? Så tag fat i Dansk Skoleskak på laer@skoleskak.dk eller 3049 0580. Vi tager gerne et uforpligtende møde med skole-, børne- og ungeforvaltninger, ligesom vi også gerne deltager på en pædagogisk dag, et skoleledermøde og konferencer. Læs mere om Dansk Skoleskaks kommunepakker.

Spørgsmål? Kontakt info@skoleskak.dk / 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat