Mindeord – Asger Hartsteen

Mindeord – Asger Hartsteen

Vi har i dag modtaget den sørgelige meddelelse, at Asger Hartsteen, formand for Dansk Skoleskaks Roskilde Kreds og mangeårig skoleskakansvarlig på Munkekærskolen i Solrød, er afgået ved døden i en alder af 57 år.

Asger har i en årrække ydet en betydelig indsats for skoleskak i Roskilde Kredsen og vikarieret i en periode som formand for Storstrøms Kredsen.

Som skoleskakansvarlig var Asger blandt meget andet styrmand på afholdelsen af flere kredsmesterskaber på Munkekærskolen, holdleder til Danmarksmesterskaber og flittig deltager på Landsudvalgsmøder.

Æret være Asger Hartsteens minde.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat