Matematikindsats i indskolingen

Matematikindsats i indskolingen

Dansk Skoleskak-20I Frederikssund startede 30 lærere og pædagoger denne uge ud med to dages SKAK+MATⒸ-uddannelse, hvor de blev klogere på, hvordan skoleskak kan bruges i den understøttende undervisning og matematik. Med uddannelsen er lærere og pædagoger klædt på til at undervise deres indskolingselever i en ugentlig times skoleskak i skoleåret 2016/2017.

SKAK+MAT-uddannelsen og den ugentlige time med skoleskak er en del af et nyt og spændende projekt for indskolingsklasserne på 8 skoler i Frederikssund Kommune. Projektet ’Indskolingen i Spil – flere Matematikkompetencer med Skoleskak’ – i daglig tale ISMS – er støttet af A.P. Møller Fondens Folkeskoledonation og er et samarbejde mellem Dansk Skoleskak og kommunen.

Uddannelse, vidensdag og kommunemesterskab
ISMS prioriterer en tidlig matematikindsats med skoleskak for 0.-3. klasse i skoleåret 2016/17. Der tages udgangspunkt i den understøttende undervisning og arbejdes blandt andet med lærere og pædagogers teamsamarbejde. ISMS indeholder:

  • 3 dages ekstern uddannelse af lærere og pædagoger
  • 2 dages intern uddannelse i egen praksis
  • Hotline til læringskonsulenter
  • Ugentlig skoleskak med SKAK+MAT© i den understøttende undervisning
  • Lokal vidensdag
  • Kommunemesterskab i Frederikssund Hallerne

SKAK+MAT©
Centralt i projektet er SKAK+MAT© – et evidensbaseret læringskoncept, som har vist særligt gode resultater. Ud over en ugentlig time i den understøttende undervisning får eleverne også adgang til at spille online og dyste mod andre skoler.

ISMS løber fra 2016-2018 over flere faser, hvor Frederikssund Kommune deltager i første fase. Her indsamles viden om uddannelses- og læringsaktiviteter, så der i anden fase kan igangsættes følgeforskning på projektet.

Læs mere om ‘Indskolingen i Spil – flere Matematikkompetencer med Skoleskak’.

SpørgsmålKontakt laer@skoleskak.dk / 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat