Gratis Lokale Vidensdage

Gratis Lokale Vidensdage

I efteråret 2017 afholdes Lokale Vidensdage om Skoleskak i otte udvalgte byer. Vidensdagene har før været afholdt med stor succes både for de der allerede er godt i gang med skoleskak, eller de der søger inspiration og gerne vil i gang.

På dagen er fokus på netværksdannelse og vidensdeling mellem deltagerne, og Dansk Skoleskaks læringskonsulenter vil være til stede og bidrage med inspiration til det videre arbejde på egen skole.

Alle er velkomne og deltagelse kræver derfor ikke medlemsskab hos Dansk Skoleskak. Ønsker du at deltage på et kursus placeret i en anden kommune end din egen, kan du også gøre det.

Deltagelse er gratis og inkl. forplejning. Se program, dato samt placering og baggrund for vidensdagene nedenfor.

National Vidensdag om Skoleskak er det årlige nationale event, der giver deltagere nyeste viden om skoleskak.

PROGRAM

13:00 Velkomst
13:10 Skoleskak i et udviklingsperspektiv
13:30 Netværk: Speed-dating om legeaftaler med dine naboskoler
14:15 Brain break og forfriskninger
14:45 Det bedste fra KAS-opgaverne 2015-2017
15:30 Idéudvikling: Hvad mangler Dansk Skoleskak på hylderne?
15:50 Tak for i dag

SE ALLE DATOER & BOOK PLADS

BAGGRUND FOR LOKALE VIDENSDAGE

De Lokale Vidensdage om Skoleskak arrangeres i forbindelse med ‘KAS’ projektet (kompetenceudvikling af skoleskaklærere), der er et samarbejde mellem Dansk Skoleskak, VIA University College Aarhus og 10 kommuner. Indsatsen er støttet af A. P. Møller Fonden og vil fra 2015 – 2017 kompetenceudvikle op mod 200 lærere og pædagoger til at anvende skoleskak endnu bedre og mere systematisk end hidtil. Indsatsens omdrejningspunkt er et kompetencegivende (1,5 ECTS) uddannelsesforløb, der foregår lokalt i de deltagende kommuner.

De deltagende kommuner i indsatsen er Aalborg, Haderslev, Herlev, Hillerød, Horsens, Hvidovre, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Vejle. Skoler der tilhører andre kommuner kan også deltage i KAS – dette gælder også de Lokale Vidensdage. Blandt elementerne i indsatsen er uddannelse med fokus på:

  • Øget faglig skakviden
  • Skoleskak i understøttende undervisning
  • Skoleskak i matematik
  • IT baseret læring
  • Aktionslæringsforløb i praksis med skriftlig opgave

På vidensdagene i de deltagende kommuner etableres netværk mellem de deltagende skoler, skoleforvaltninger og Dansk Skoleskak. Vidensdagene indeholder desuden oplæg fra lokale skoleskaklærere, hvor deltagerne får inspiration til det videre arbejde på egen skole. Se info i programmet eller læs mere ved at klikke dig videre på de enkelte vindensdage til ventre.

Spørgsmål? Kontakt kas@skoleskak.dk / 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat