Landsudvalgsmøde '16 – indkaldelse

Landsudvalgsmøde '16 – indkaldelse

Landsudvalget er Dansk Skoleskak øverste myndighedDansk Skoleskak indbyder hermed til det årlige Landsudvalgsmøde (LU) fredag 27. maj 2016 kl. 15, der afsluttes med middag kl. 19-20:30. LU er Dansk Skoleskaks øverste myndighed.

LU afholdes i Bygningen, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle (9 min. gang fra banegården/P-hus 20 m. væk).

Landsudvalgsmødet afholdes i forlængelse af den første ’Nationale Vidensdag om Skoleskak’, hvor forskere, fageksperter og skoleskaklærere leverer et 360° perspektiv på skoleskak, og vi håber, I vil deltage i begge arrangementer.

Hent pdf invitation til Landsudvalgsmødet 2016 og den Nationale Vidensdag om Skoleskak.

Tilmelding – senest 2. maj
Er du med til BÅDE National Vidensdag og LU, tilmelder du dig på Skoleskak.dk/nationalvidensdag.
Deltager du kun på LU-mødet og i middagen, sker tilmelding til mai@skoleskak.dk.

Beretninger og forslag – senest 25. april
Deadline for årsberetninger fra kredse og udvalg (aktiviteter, succeser og udfordringer) og forslag, som ønskes behandlet, er 25. april. Send det til Mai Tødsø Jensen mai@skoleskak.dk / 2872 7660.

Før indsendelse af evt. forslag anbefales det at konsultere forretnings- eller turneringsudvalget, da forslag ofte ligger under deres kompetencer og ikke behøver LUs behandling. Forslag bør minimum indeholde: Hvem er forslagsstiller? Hvad går forslaget ud på? Hvilke paragraffer har forslaget indvirkning på? Hvorfor stilles forslaget? Hvilke konsekvenser har forslaget?

Tale og stemmeret
Alle deltagere har taleret. Alle kredse har én stemme for hvert 10. påbegyndte kollektive medlem, dog max 3 stemmer per kreds. Se vedtægterne via Skoleskak.dk/regler.

Dagsorden, forslag, præsentation af kandidater og regnskab udsendes på e-mail en uge før LU.

Transport
Arrangeres der fællestransport til LU-mødet, dækker Dansk Skoleskak transportudgifterne.

Mads Jacobsen
mads@skoleskak.dk


Live Chat