Landsudvalgsmøde 2015

Landsudvalgsmøde 2015

LUmøde2014formand-300x200Lørdag den 6. juni kl. 11.00 afholdes det årlige Landsudvalgsmøde (LU) på Kirkebakkeskolen i Vejle.

Repræsentanter fra hele landet samles om en dag, hvor der bl.a. er oplæg om organisationens udvikling og valg til flere tillidsposter.

Til stede på LU vil være repræsentanter for kredsene, Forretnings– samt Turneringsudvalget og ansatte i Dansk Skoleskak.

Dagsorden, forslag, præsentation af nye FU-kandidater med videre vil tilgå kredsledelserne pr. email snarest.

Alle med særlig interesse i organisationen kan deltage på LU. Dog skal alle tilmeldinger være Forretningsudvalget i hænde senest den 1. juni 2015. Tilmelding til Mai Tødsø Jensen pr mail: mai@skoleskak.dk.

Vel mødt til et spændende Landsudvalgsmøde!

Mikkel Norgaard
mikkel@skoleskak.dk


Live Chat