Landsudvalgsmøde 2014

Landsudvalgsmøde 2014

Lørdag den 24. maj kl. 11.00 afholdes det årlige Landsudvalgsmøde (LU) på Kirkebakkeskolen i Vejle.

Repræsentanter fra hele landet samles om en dag, hvor der bl.a. rokeres i organisationen og aflægges udvalgsberetninger. Derudover er årets tema til LU “Hvorfor har så mange lærere, skoleledere og eksperter fået øjnene op for netop skoleskak? Hør forklaringen, som James Heckman fik en Nobelpris for”.

Yderligere byder dagsordenen på diskussion af hvordan Dansk Skoleskak (DSS) understøtter kredsenes implementering af den nye folkeskolereform og de muligheder, den giver. Andre emner vil være DSS’s kerneaktiviteter og strategiske udviklingsmuligheder samt fastholdelse af medlemsskoler.

Til stede på LU vil være repræsentanter for kredsene, Forretnings– samt Turneringsudvalget og ansatte i Dansk Skoleskak.

Alle med særlig interesse i organisationen kan deltage. Dog skal alle tilmeldinger meldes senest den 20. maj til Jakob Risager på mail: risager@skoleskak.dk.

Vel mødt til et fantastisk Landsudvalgsmøde!

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat