Landsudvalgsmøde 2012

Landsudvalgsmøde 2012

Lørdag den 2. juni kl. 10.00 er der Landsudvalgsmøde (LU) i Dansk Skoleskak. Temaet for årets møde er ”Mød de nye ledere”, hvorfor der til dette års LU vil være en række spændende oplæg fra skoleskakledere, der alle er nye i Dansk Skoleskak. De vil her fortælle om deres erfaringer og udfordringer som nytilkomne i organisationen, hvorefter der vil være mulighed for i plenum at drøfte hvorledes samspillet mellem eksisterende og nye skoleskakklubber, -ledere og forældre kan styrkes.

Yderligere fremlægges der forslag om vedtægts- og reglementsændringer, med henblik på blandt andet at gøre det nemmere for skoleskakledere at navigere rundt mellem ældre og nye praksisser, her særligt i forbindelse med afholdelse af stævner og kvalificeringsturneringer.

Til stede på LU vil være repræsentanter for kredsene, Forretnings- samt Turneringsudvalget og ansatte i Dansk Skoleskak, men mødet er åbent for alle med særlig interesse i organisationen.

Vel mødt til et fantastisk møde!

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat