Landsudvalgsmøde 2011 – indkaldelse

Landsudvalgsmøde 2011 – indkaldelse

Hermed indbydes til skoleskakkens årlige Landsudvalgsmøde den 28. maj 2011.

Landsudvalgsmødet afvikles på Frørup Skole, Skolevej 1, 5871 Frørup, cirka 10 kilometer syd for Nyborg, lige ved hovedvejen og tæt på motorvejsafkørslen.

Vær opmærksom på følgende:

– Mødestart er i år sat til kl. 10
– Senest 18. april sendes alle beretninger fra alle kredse og udvalg.
– Senest 28. april indsendes forslag og tilmeldinger til dette års LU-møde. Vi opfordrer alle kredse til at møde talstærkt frem og invitere ung-repræsentater med.

Senere fremsendes via e-mail dagsorden, tema, særligt program for Ungrepræsentanter, forslag, præsentation af nye FU-kandidater samt regnskab.

Med venlig hilsen

Morten Olstrup
Næstformand, Dansk Skoleskak
Tlf.: 3033 8739 / E-mail: morten@skoleskak.dk.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat