Læringsprogrammer

Dansk Skoleskaks læringsprogrammer målrettes de deltagende skoler og kommuner. Kontakt 3049 0580 / laer@skoleskak.dk for en snak om mulighederne.

SKAK+MAT®

SKAK+MAT® programmet fungerer som en ugentlig lektion i matematik eller understøttende undervisning. SKAK+MAT® er tilrettelagt efter ’Fælles Mål for Matematik’, og kan let implementeres i årsplanen som et effektfuldt element i en spændende matematikundervisning.

SKAK+MAT® gør at eleverne arbejder undersøgende med matematik, samtaler om matematik og lærer matematik på nye måder. Størst effekt ses hos top- og bundelever – både de som har brug for nye veje til at ”knække matematikkoden” eller savner udfordringer i matematik, og derfor ofte keder sig i skolen.

SKAK+MAT®

SFA – SKOLESKAK FOR ALLE®

Med Skoleskak For Alle® (SFA) tilbyder Dansk Skoleskak et læringsprogram, der øger lærings- og livsmulighederne for de elever, som kræver ekstra opmærksomhed i undervisningen. Så de klarer sig bedre i skolen og i resten af livet. SFA tager udgangspunkt i mangeårige erfaringer med det populære og evidensbaserede læringsprogram SKAK+MAT®, der er den læringsmetode i Danmark, som løfter drenge mest.

Især de elever, som af forskellige årsager er udfordrede i skolen, har udbytte af SFA, men alle elevtyper vil opleve udbytte af programmet. I SFA forstås udfordrede børn og unge som elever med særlige behov, det gælder fx:

ADHD, aspergers, autisme, udviklings- /opmærksomhedsforstyrrelser, generelle indlæringsvanskeligheder, sociale udfordringer, AKT-elever, sprogligt udfordrede elever (inkl. modtagerklasser/-undervisning)

Elementerne er:

 • 3-dages kompetenceudvikling for det undervisende personale
 • Full service materialepakke
 • Læringsforløb i underviserplatformen GAMBIT®
 • Supervisionsbesøg på skolen og hotline til læringskonsulenter

Uddannelse i SFA kan også tilegnes som 2-dages overbygning til Skoleskaklærer-uddannelsen®.

NY FORSKNING I TV AVISEN

Ny forskning viser, at skoleskak kan hjælpe børn inden for autismespektret og/eller med kognitive udfordringer. Christian Quvang, forsker og docent ved UC SYD, har fulgt SFA-indsatsen og har fortalt TV AVISEN, om de positive resultater. Den nye forskning skal udgives internationalt. Læs mere om, hvad skoleskak kan gøre for børn inden for autismespektret i Autismebladet her.

Skoleskak giver de bedste forudsætninger – også videre i livet. - Camilla, mor til elev med autisme og ADHD.

FØR-SKOLESKAK®

FØR-SKOLESKAK® er målrettet de 4-6-årige. Formålet er at sikre brobygning og bedre overgange fra dagtilbud til skole, hvor leg og inkluderende læringsaktiviteter er en rød tråd – dagligt eller ugentligt.

FØR-SKOLESKAK®-programmet bygger på erfaringer fra det roste pilotprojekt: Før-skoleskak – styrkelse af overgangen fra daginstitution til skole for førskolebørn, hvor metodik og materialet ’Den Store Skakfest’ blev udviklet.

FØR-SKOLESKAK® ARBEJDER MED:

 • Mod, tillid, vedholdenhed og visualiseringsevne (fx hvordan brikkerne flytter)
 • Psyko-motorisk udvikling via bevægelse på store skakbrætter
 • Sprogstimulering, begrebsdannelse og matematisk opmærksomhed
 • Fokus, fællesskab, tålmodighed, at vente på tur og modtage kollektive beskeder

Efter få dages uddannelse hos Dansk Skoleskak kan FØR-SKOLESKAK® anvendes. Aktiviteterne sker analogt med bræt og brikker, mens forberedelse og formidling støttes af Dansk Skoleskaks underviserplatform GAMBIT® og læringskonsulenter.

Elementerne er:

 • Forskningsbaseret leg- og læringsprogram, der fungerer i børnehøjde
 • Målrettet efteruddannelse i 2-3 dage og støtte fra læringskonsulenter
 • Underviserplatformen GAMBIT® sikrer progression, struktur og letter forberedelsen
 • Lærings- og skakmaterialer, der bygger bro mellem dagtilbud og skole

FØR-SKOLESKAK®

LÆR SKAK MED DUFFY!®

Læringsprogrammet LÆR SKAK MED DUFFY!® har fokus på transfer af god skakopførsel til god skoleopførsel via øget ro, koncentration og tålmodighed. Her lærer eleverne både at tænke sig om, og vente på, at andre tænker sig om.

Elementerne er:

 • 2 dages kompetenceudvikling for lærere og pædagoger
 • Full service materialepakke
 • Læringsforløb i underviserplatformen GAMBIT®
 • Hotline til læringskonsulenter

LÆR SKAK MED DUFFY!® fænger især hos elever, der har svært ved at holde fokus og koncentration og/eller savner faglige og sociale successer. Læringsaktiviteterne kan organiseres af pædagoger og lærere, og de stærkeste resultater opnås, når begge faggrupper indgår i undervisningsteamet.

Live Chat