Læringsindsatser

Dansk Skoleskak arbejder med social-, lærings-, integrations- og landdistriktsindsatser på både lokalt og nationalt plan. 

SKOLESKAK FOR ALLE®

Skoleskak For Alle (SFA)® er et samarbejde mellem Dansk Skoleskak og Egmont Fonden, hvor 3.300 udsatte børn og unges lærings- og livsmuligheder skal forbedres ved at styrke deres faglige, sociale og personlige kompetencer, så læringsvanskeligheder og lavt selvværd mindskes og flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

INDSKOLINGEN I SPIL

ISMS – ‘Indskolingen i Spil – flere Matematikkompetencer med Skoleskak’ er et samarbejde mellem Dansk Skoleskak, Frederikssund kommune og A.P. Møller Fondens Folkeskoledonation. Projektet tager udgangspunkt i den understøttende undervisning, hvor projektet vil styrke matematikkompetencer, matematiktalent, læring og trivsel hos elever i indskolingen.

KAS – KOMPETENCEUDVIKLING AF SKOLESKAKLÆRERE

‘KAS – kompetenceudvikling af skoleskaklærere’ er et samarbejde mellem Dansk Skoleskak, VIA University College Aarhus og 10 kommuner. Projektet er støttet af A. P. Møller Fonden og vil fra 2015 – 2017 kompetenceudvikle op mod 200 lærere og pædagoger til at anvende skoleskak endnu bedre og mere systematisk end hidtil.

KVALITET I SKOLESKAK

‘Kvalitet i Skoleskak’ (KISS) er et 3-årigt projekt i samarbejde med Undervisningsministeriet, der skal udvikle nye undervisningsformer og sikre, at skolernes tilbud om skoleskak ikke blot sker i 1-2 år men i mange år.

THE RIGHT MOVE

‘The Right Move – skoleskak i udsatte boligområder’ var et SATS-støttet social og udviklingsprojekt, der foregik fra 2011 – 2015. Projektet havde til formål at udvikle, afprøve og vurdere nye samarbejdsmodeller mellem lokale skoler, boligorganisationer og Dansk Skoleskak. Som del af en styrket boligsocial indsats fokuserede projektet på den forebyggende, opsøgende og tidlige indsats for børn og unge fra 6 til 16 år.

SKAK+MAT®

SKAK+MAT®-projektet var et udviklingsprojekt i Aarhus. Sabro-Korsvejskolen, Tilst Skole, Tovhøjskolen, Møllevangskolen og Virup Skole deltog alle i projektet, hvor skoleskakkens indflydelse på de matematiske kompetencer blev testet.

SKOLESKAK PÅ Ø-SKOLER

‘Skoleskak på Ø-skoler’ var et 3-årigt projekt, hvor Dansk Skoleskak samarbejdede med ø-skolerne om opstart og udvikling af skoleskak på netop ø-skoler. Projektet var støttet af A. P. Møller Fonden og omfattede 21 skoler, 15 øer og 750 elever.

Live Chat