PLAYMASTER: Lær at mestre skoleskakken

PLAYMASTER: Lær at mestre skoleskakken

Igen i år har skoler, der er medlem af Dansk Skoleskak, mulighed for at sende elever på det lærerige PLAYMASTER-kursus, hvor de ældste elever (5.-9. klasse) lærer, hvordan man underviser i skoleskak.

Det populære elevkursus gør dem i stand til at hjælpe deres lærer eller pædagog, når der i hele landet afholdes Skolernes Skakdag fredag i uge 6, men også når der står skoleskak på skemaet i resten af skoleåret, fx i understøttende undervisning. Flere steder står PLAYMASTER-elever sågar for selvstændigt at arrangere og afholde skoleskakaktiviteter i frikvarteret for deres yngre eller ældre skolekammerater.

Elever, der underviser elever, giver en særlig læringssituation, hvor ikke kun de, der bliver undervist, men også de, der underviser, har stort udbytte.

Den lærer eller pædagog, der deltager i uddannelsen sammen med eleverne, bliver sat ind i, hvordan de nyuddannede PLAYMASTER-elever bedst muligt sættes i spil på deres lokale skole.

PLAYMASTERS hjalp også til Landsfinalen 2018.

HVOR OG HVORNÅR?

I 2018/2019 afholder Dansk Skoleskak i alt 11 PLAYMASTER-kurser rundt omkring i landet.

Kurset er gratis og hver skole kan max sende 5 elever i følge med 1 lærer eller pædagog på kursus.

10. oktober - København (Christianshavns Skole)

24. oktober - Slagelse (Antvorskov Skole)

25. oktober - Odense (Søhus Skolen)

29. oktober - Aarhus (Strandskolen)

1. november - Aalborg (Byplanvejens Skole)

30. november - Aarhus (Elsted Skole)

3. december - Herning (Hammerum Skole)

5. december - Vejle (Englystskolen)

7. januar - Randers (Grønhøjskolen)

9. januar - København (Sundbyøster Skole)

16. januar - Skærbæk (Skærbæk Distriktsskole)

Find nærmere information om tid og sted i kalenderen eller på mit.skoleskak.dk.

VELLYKKEDE KURSER

Sidste skoleår afholdt Dansk Skoleskak en række fuldt bookede PLAYMASTER-kurser. Blandt andet i Aalborg, hvor TV2 Nord lavede et indslag om Nick og Lejla fra 5.A på Herningvej Skole, der lærte, hvordan man underviser i skoleskak.

Se indslaget i videoen til højre.

TV2 Nord var på besøg, da der var PLAYMASTER-kursus i Aalborg.

Alle PLAYMASTER-kurser er støttet af Spar Nord Fonden i forbindelse med Skolernes Skakdag.

SPØRGSMÅL?

Kontakt playmaster@skoleskak.dk / +45 3049 0580

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat