Lærere blev grebet af skoleskak

Lærere blev grebet af skoleskak

Årets første aktivitetslederkursus er veloverstået. Det var en blandet skare af lærelystne pædagoger og lærere, der deltog i basis- eller fortsætterkursus på Gammel Hasseris Skole i Aalborg i går.

Nogle havde før afholdt Skolernes Skakdag på deres skole, for andre var det deres første møde med det ældgamle, men ikke desto mindre populære brætspil. Fælles for alle var lysten til at lære spillets regler – for at være i stand til at lære dem videre. Aktivitetslederkurserne er nemlig den første forberedelse til Skolernes Skakdag d. 8. februar 2013, hvor det er lærerne selv, der står for skakundervisning og aktivitetsledelse.

Tre lærere fra Overlade Skole i Vesthimmerland var kommet til basiskurset og var enige om, at de glædede sig til at skulle afholde Skolernes Skakdag for første gang. Lærer, Hanne Dorthe udtaler: 

”Vi håber på en rigtig hyggelig dag den 8. februar. Vi håber også, at vi måske kan komme til at se en anden side af børnene end den, som vi normalt oplever i forbindelse med almindelig tavleundervisning“. 

Også lærere og pædagoger fra Aalborg, Hjørring, Mariagerfjord, Rebild, Frederikshavn, Jammerbugt og Thisted Kommune deltog til aktivitetslederkurserne.

Da Hanne Dorthes kollega, Ann-Kathrine for nogle måneder siden spurgte sin 5. klasse, hvor mange, der kendte til skakspillet, svarede kun en tredjedel, at de vidste, hvad skak var. De elever, der kendte til spillet kaldte det for et ”gammelmands-spil”. Når Ann-Kathrine d. 8. februar præsenterer eleverne for bl.a. ‘bondeskak’ og ‘actionskak’ kan det være, at den forestilling ændres. Lærerne selv blev i hvert fald grebet af spillet og af stemningen omkring brættet.
Årets første aktivitetslederkursus må siges at have været en succes. Alle kursister tog fra Aalborg med øget kendskab til skoleskak og nye kompetencer som aktivitetsledere.

Information om Skolernes Skakdag d. 8. februar 2013 kan findes på Skolernesskakdag.dk.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat