Kursister spiller kondiskak

Kursister spiller kondiskak

img_8225Mandag den 19. og tirsdag den 20. september afholdes KAS-uddannelse i Hillerød.

Her får lærere og pædagoger pulsen op med bl.a. kondiskak og får derudover:

  • Øget faglig skakviden
  • Skoleskak i den understøttende undervisning
  • Skoleskak i matematik
  • IT baseret læring
  • Aktionslæringsforløb i egen praksis, som efterfølgende dokumenteres i en skriftlig opgave over 3 – 5 sider

Projektets omdrejningspunkt er et kompetencegivende (1,5 ECTS) uddannelsesforløb, der foregår lokalt i de deltagende kommuner.

Læs mere om KAS-projektet, om Dansk Skoleskak eller bestil gratis info-materiale.

Spørgsmål? Kontakt laer@skoleskak.dk / 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat