Kompetencegivende efteruddannelse

Kompetencegivende efteruddannelse

DSC_6506KAS er en kompetencegivende efteruddannelse for lærere og pædagoger, der arbejder systematisk og målstyret med elevernes læring via skoleskak. Uddannelsen indeholder 3 UV-dage, webinarer og produktion af en mindre opgave.

Blandt elementerne i uddannelsen er

  • Øget faglig skakviden
  • Skoleskak i den understøttende undervisning
  • Skoleskak i matematik
  • IT baseret læring
  • Aktionslæringsforløb i egen praksis, som efterfølgende dokumenteres i en skriftlig opgave over 3 – 5 sider

Til efteråret er der ledige pladser på følgende uddannelser:

Haderslev, KAS-udd. modul 1 – d. 5/9, 6/9 & 3/10 2016

Silkeborg, KAS-udd. modul 1 – d. 8/9, 9/9 & 13/10 2016

Hillerød, KAS-udd. modul 1 – d. 19/9, 20/9 & 26/10 2016

Til foråret er der ledige pladser på følgende uddannelser:

Aarhus, KAS-udd. modul 1 – d. 7/3, 8/3 & 20/4 2017

Randers/Aalborg, KAS-udd. modul 2. d. 28/2, 1/3 & 5/4 2017

Mere om KAS – ‘Kompetenceudvikling af skoleskaklærere’
‘KAS – kompetenceudvikling af skoleskaklærere’ er et samarbejde mellem Dansk Skoleskak, VIA University College Aarhus og 10 kommuner. Projektet er støttet af A. P. Møller Fonden og vil fra 2015 – 2017 kompetenceudvikle op mod 200 lærere og pædagoger til at anvende skoleskak endnu bedre og mere systematisk.

Projektets omdrejningspunkt er et kompetencegivende (1,5 ECTS) uddannelsesforløb, der foregår lokalt i de deltagende kommuner (se info nedenfor).

Lokale vidensdage
I efteråret 2015 afholdes vidensdage i de deltagende kommuner, hvor uddannelsen præsenteres og hvor der etableres netværk mellem de deltagende skoler, skoleforvaltninger og Dansk Skoleskak. Vidensdagene indeholder desuden oplæg fra lokale skoleskaklærere, hvor deltagerne får inspiration til det videre arbejde på egen skole.

Vidensdagene bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, ligesom den Nationale Vidensdag om Skoleskak blev afholdt mod slutningen af skoleåret 2015 – 2016 som den første af forhåbentlig mange i årene fremover. Tid og sted på lokale vidensdag for 2016/2017 opdateres snarest.

Deltagende kommuner
De deltagende kommuner i projektet er Aalborg, Haderslev, Herlev, Hillerød, Horsens, Hvidovre, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Vejle.

Skoler der tilhører andre kommuner kan også deltage i KAS.

Spørgsmål? Kontakt kas@skoleskak.dk /3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat