KISS: Kvalitet i Skoleskak

KISS: Kvalitet i Skoleskak

Kvalitet i Skoleskak - ja tak!Over 300 skoler tilbyder i dag skoleskak som en metode til at styrke koncentration og indlæring for mere end 20.000 elever. Folkeskolereformen styrker mulighederne for, at skoleskak bliver en del af hverdagen på endnu flere skoler. Et nyt projekt skal udvikle kvaliteten af skoleskak som tilbud over de kommende skoleår.

’Kvalitet i Skoleskak’ (KISS) er et projekt, der skal udvikle og afprøve indsatser, som kan være med til at udbrede kendskabet og kvaliteten af skoleskak som læringstilbud.

Som led i projektet vil der blandt andet blive udviklet guides, værktøjer og metoder, så det bliver nemmere for det undervisende personale at gå i gang med at anvende skoleskak som læringsaktivitet.

I alt inviteres 25 såkaldte ”demonstrationsskoler” med i projektet over de kommende 3 år. De første 10 skoler skal være med fra efteråret 2014. Interesserede skoler kan allerede nu kontakte kiss@skoleskak.dk, mens ansøgningen om at komme med i KISS-projektet skal ske inden 20. maj.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat