KAS – komptenceudvikling

‘KAS – kompetenceudvikling af skoleskaklærere’ er et samarbejde mellem Dansk Skoleskak, VIA University College Aarhus og 10 kommuner. Indsatsen er støttet af A. P. Møller Fonden og vil fra 2015 – 2017 kompetenceudvikle op mod 200 lærere og pædagoger til at anvende skoleskak endnu bedre og mere systematisk end hidtil. Indsatsens omdrejningspunkt er et kompetencegivende (1,5 ECTS) uddannelsesforløb, der foregår lokalt i de deltagende kommuner.

De deltagende kommuner i indsatsen er Aalborg, Haderslev, Herlev, Hillerød, Horsens, Hvidovre, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Vejle. Skoler der tilhører andre kommuner kan også deltage i KAS – for nærmere informationer kontakt Dansk Skoleskak på kas@skoleskak.dk /3049 0580. Blandt elementerne i indsatsen er uddannelse med fokus på:

 

  • Øget faglig skakviden
  • Skoleskak i understøttende undervisning
  • Skoleskak i matematik
  • IT baseret læring
  • Aktionslæringsforløb i praksis med skriftlig opgave

 

Der afholdes vidensdage i de deltagende kommuner, hvor der etableres netværk mellem de deltagende skoler, skoleforvaltninger og Dansk Skoleskak. Vidensdagene indeholder desuden oplæg fra lokale skoleskaklærere, hvor deltagerne får inspiration til det videre arbejde på egen skole.

uddannelse-skoleskak-dk

Vidensdagene er en årligt tilbagevendende begivenhed, ligesom der i 2016 blev afholdt den første Nationale Vidensdag om Skoleskak. Du kan se dato, tid, sted og tilmelde dig til din lokale vidensdag her.

Live Chat