Invitation foredrag og Årsmøde 2023

Invitation foredrag og Årsmøde 2023

GRATIS FOREDRAG MED LÆGE, FORFATTER OG FOREDRAGSHOLDER IMRAN RASHID & DANSK SKOLESKAKS ÅRSMØDE 2023

Dansk Skoleskak inviterer til gratis foredrag med speciallæge, forfatter og oplægsholder Imran Rashid og efterfølgende til årsmøde i Dansk Skoleskak fredag d. 12. maj 2023 kl. 14-17. Årsmødet bliver holdt hos Rud Pedersen Public Affair, Christians Brygge 28 st. tv., 1559 København K., der er vært for arrangementet.

Årsmødet er Dansk Skoleskaks øverste organ, der vælger bestyrelse, stævneudvalg mv. Alle aktive i Dansk Skoleskak, skoleskakledere mv. er inviteret, og vi håber, du vil deltage.

PROGRAM

Kl. 13:30       Ankomst, registrering og kaffe

Kl. 14:00       Velkomst og foredrag med Imran Rashid: Vil Smart Tech sætte os skakmat?

Vi lever i en tid med kunstig intelligens og adfærdsregulerende algoritmer overalt omkring os – uden helt at være klar over konsekvenserne. I et tankevækkende foredrag giver speciallæge
og forfatter Imran Rashid sit bud på, hvordan vi kan skabe de bedste betingelser for fokus og fordybelse for fremtidens hjerner – måske også via skoleskak?

Kl. 15:00       Årsmøde med strategi, økonomi, valg til bestyrelse mv.

Kl. 16:30       Socialt samvær med mad og drikke

TILMELDING

Tilmelding til info@skoleskak.dk senest 1. maj. Det er gratis, men foredraget har en no-show-fee på 250 kr. 

FORSLAG

Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, fremsendes senest 10. april til info@skoleskak.dk.

OBS: Alle spørgsmål vedr. regler/turneringer behandles på turneringsmødet 25. november til DM & Læringsfestival.

TALE- & STEMMERET PÅ ÅRSMØDET

Alle aktive i Dansk Skoleskak har taleret. Hver medlemsskole/skakskole har én stemme ligesom medlemmer af bestyrelse og stævneudvalg. Desuden har hver skoleskakkreds 3 stemmer. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Se mere på Skoleskak.dk/regler.

ÅRSMØDE MATERIALE

Endelig dagsorden, forslag, regnskab mv. udsendes på e-mail til de tilmeldte 10 dage før årsmødet.

Støt Dansk Skoleskaks arbejde med at spille hjernen stærk hos børn og unge.

Caroline Fredensborg
caroline@skoleskak.dk


Live Chat