INVITATION: ÅRSMØDE 2019

INVITATION: ÅRSMØDE 2019

DANSK SKOLESKAKS ÅRSMØDE 2019

Dansk Skoleskak indbyder hermed til Årsmøde 2019 den 10. maj kl. 15.15. Årsmødet finder sted i forlængelse af National Vidensdag om Skoleskak 2019 og foregår i Odin Havnepark i Odense.

Årsmødet er Dansk Skoleskaks øverste organ, der vedtager strategier, vælger bestyrelse, stævneudvalg mv.

TILMELDING
Tilmelding skal ske senest den 26. april via skoleskak.dk/nationalvidensdag. Her kan du vælge, om du vil deltage i både National Vidensdag om Skoleskak 2019 og Årsmødet. Vi håber naturligvis, at du har lyst til at deltage i begge arrangementer.

MØDEFORSLAG
Overvejer du at stille et forslag til Årsmødet, står både bestyrelse og stævneudvalg til rådighed for sparring. Det kunne fx være forslag vedrørende organisationens økonomi, strategi eller politiske arbejde. Forslag vedrørende stævner eller turneringer behandles ikke på Årsmødet, men på Turneringsmødet, som afholdes den 23. november 2019 i forbindelse med DM & Læringsfestival.

Forslag til Årsmødet sendes til mads@skoleskak.dk senest den 14. april og skal minimum besvare følgende spørgsmål:

  • Hvem er forslagsstiller?
  • Hvad går forslaget ud på?
  • Hvilke paragraffer har forslaget indvirkning på?
  • Hvilke fordele og ulemper vurderer du, der er ved forslaget?


TALE- OG STEMMERET

Alle aktive i Dansk Skoleskak har taleret til Årsmødet. Derudover har hvert skolemedlem i Dansk Skoleskak ret til at afgive én stemme i forbindelse med afstemninger, hver skoleskakkreds har tre stemmer og alle medlemmer af bestyrelsen samt stævneudvalget har stemmeret. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

MATERIALE OG TRANSPORT
Dagsorden, forslag, regnskab mv. udsendes på e-mail til de tilmeldte senest 10 dage før Årsmødet. I det tilfælde, en gruppe tilmeldte arrangerer fælles transport til Årsmødet, dækker Dansk Skoleskak udgifterne.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat