Skolernes Skakdag: En tradition

Skolernes Skakdag: En tradition

SKOLERNES SKAKDAG: EN TRADITION PÅ TORNHØJSKOLEN

Som optakt til Skolernes Skakdag 2018, har Dansk Skoleskak talt med Hans-Peder Lund. Han er skoleskaklærer på en af de skoler i Danmark, der har holdt Skolernes Skakdag flest gange. Vi spurgte ham bl.a. om, hvilket råd han vil give de skoler, lærere og pædagoger, der i år holder Skolernes Skakdag for første gang.

Godt og vel halvvejs inde i årets første måned er det traditionen tro tid til at rette fokus mod en af skoleskakårets største begivenheder: Skolernes Skakdag 2018. Fredag den 9. februar går det igen løs, når skoler fra Bornholm i øst til Esbjerg i vest, Hirtshals i nord til Tønder i syd finder bræt og brikker frem og deltager i hjernens årlige motionsdag.

For syvende år i træk sætter Skolernes Skakdag rekord, når over 46.000 elever fra mere end 280 skoler er med. Størstedelen har været med før, men en del skoler, lærere, pædagoger og elever stifter bekendtskab med Skolernes Skakdag for første gang. Derfor har vi bedt en af de mest erfarne skoleskakansvarlige i landet om at dele ud af sine erfaringer og komme med gode råd.

EN TRADITION

På Tornhøjskolen i Aalborg er det blevet en tradition at deltage i Skolernes Skakdag. Det fortæller Hans-Peder Lund, der er skoleskakansvarlig på den nordjyske skole, som siden 2013 har været fast deltager på Skolernes Skakdag.

Eleverne forventer hvert år, at vi er med. De spørger ind til det, når vi nærmer os, og de synes bare det er fedt. Det gør personalet sådan set også,” siger Hans-Peder Lund. Det er i år sjette gang, skolen arrangerer og afvikler en anderledes skoledag i hjernegymnastikkens tegn med forskellige skoleskakaktiviteter for alle elever. Fra indskolingen over mellemtrinnet til udskolingen har eleverne mulighed for at deltage.

Vi har set lyset i skoleskak som redskab til at arbejde med fællesskab og sammenhold på skolen.

For de fleste elever er deltagelse dog ikke obligatorisk. Kun i indskolingen er det et krav, at eleverne deltager i løbet af formiddagen, så alle de yngste som minimum lærer om brik, bræt og de mest basale regler.

Dagen er delt op på den måde, at der om formiddagen er Skolernes Skakdag for indskolingen, hvor de uerfarne kan få undervisning i skoleskak. De mere kyndige ud i skakspillet kan være med til Actionskak og andre sjove minigames,” fortæller Hans-Peder Lund.

Eftermiddagen er dedikeret eleverne på mellemtrinnet og udskolingen. For dem er deltagelse valgfrit, men Hans-Peder Lund oplever stor interesse, da eftermiddagen også bruges på turneringsaktiviteter, hvor årets Tornhøj-mester i skoleskakskal findes.

Sidste år var 60-70 elever med i turneringen. Det er en stor succes. De er virkelig interesserede, og det er en aktivitet, de glæder sig til og som samler eleverne,” fortæller Hans-Peder Lund og beskriver, hvordan der til finale-partiet er stor tilskueropbakning fra alle elever.

Der kommer rigtig mange og ser finale-partiet. Også selvom de ikke er med i turneringen , er mange elever interesserede i at følge med og se på. Og der er bare bom-stille.”

Hans-Peder Lund regner med at cirka 300 elever fra Tornhøjskolen deltager i Skolernes Skakdag 2018. Men hvorfor er eleverne så glade for skoleskak og Skolernes Skakdag?

Jeg tror først og fremmest, det handler om det fællesskab, de oplever, at de er en del af. Skolernes Skakdag er for hele skolen på én gang, og de er der, fordi de har lyst. Der er også mange, der er interesserede i selve skakspillet, og som er med i vores skoleskakklub,” siger Hans-Peder Lund og fortæller, at skolen oplever, at skoleskak kan noget ret unikt.

Vi har set lyset i skoleskak som redskab til at arbejde med fællesskab og sammenhold på skolen, og til at skabe inklusion. Det er noget, mange elever – også de fagligt eller socialt svageste – kan få en succesoplevelse ud af.”

START I DET SMÅ

Til de skoler, der i år skal prøve kræfter med Skolernes Skakdag for første gang, er det vigtigste råd fra Hans-Peder Lund, at man ikke gør det større, end man kan overskue. Både for elevernes, og ens egen skyld.

I behøver ikke have hele skolen med, første gang I holder Skolernes Skakdag. Start i det små. Især hvis du er alene om at styre dagen. Del fx eleverne op i mindre grupper, så det bliver lettere at organisere. Så bliver dagen bare sjovere for både børn og voksne – og alle skal nok få en masse ud af det.

PLAYMASTERS kan være med til at give, især de yngre elever, noget nærvær.

På Tornhøjskolen har Hans Peder Lund over de mange år, skolen har deltaget, selv været med til at forme indholdet. Afgørende for, at han de seneste år har kunnet arrangere så omfattende aktiviteter, har været skolens PLAYMASTER-uddannede elever fra 5.-9. klasse. På Dansk Skoleskaks PLAYMASTER-kursus kan skolens ældste elever lære, hvordan man underviser sine skolekammerater i skoleskak. De er en stor hjælp for lærere og pædagoger på skolen, når der er Skolernes Skakdag, men også når der afholdes frikvartersskak eller er skoleskak i understøttende undervisning.

AKTIVITETSLEDERKURSUS OG WEBINAR

For flere gode råd og inspiration til, hvordan du kan holde en god, sjov og lærerig Skolernes Skakdag på din skole, er der hvert år mulighed for at tilmelde sig et gratis aktivitetslederkursus i enten Aarhus eller København. Du kan også følge med i et online webinar. Alle tre finder sted i løbet af januar. Se kalenderen for mere præcise datoer.

Skolernes Skakdag afholdes på de lokale skoler i samarbejde med Dansk Skoleskak og partnerne Spar Nord Fonden, Politiken og Børnenes Hovedstad.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat