Birkhovedskolens nye skoleskaklokale

Birkhovedskolens nye skoleskaklokale

ET NYT SKAKTERNET LOKALE

Mandag var en spændende dag. Dansk Skoleskak var inviteret med til indvielsen af et ny skoleskaklokale (!) på Birkhovedskolen.

Til indvielsen var der taler fra Anders Kronborg (formand for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg), Søren Hoby Andersen (udviklingschef for Dansk Skoleskak), og Suzette Frovin (formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget i Nyborg Kommune). Alle var imponerede over den skakternede indretning og det ambitiøse signal Birkhovedskolen sender til landets andre skoler.

”Der er ingen tvivl om, at når man går ind i det rum og ser det rum, så får man lyst til at spille skoleskak. Selv gulvet ligner et skakbræt!” siger Anders Kronborg. ”Det sender et signal om, at man er en skole, der vil eleverne det bedste.”

Efter det røde bånd blev klippet over, spillede Anders Kronborg en intens omgang flødebollebondeskak mod eleven Cody – og der blev spist mange flødeboller. Bagefter var der fortknightskak i det nye lokale, gigantudgave af Arm & Hjerne-skak i den store sal, motionsskak for foden af trappen, og et dronningeproblem i midtergangen. Alt i alt en god dag, med masser af sjove måder at udnytte skolens rum på til skoleskak.

Eleverne på Birkhovedskolen er helt vilde med skoleskak. Skoleskakansvarlig Martin oplever at der er stor glæde blandt eleverne når han kommer ud i klasselokalerne:

”Eleverne vil gerne spille skoleskak, og de vil gerne lære på den måde som skoleskak kan give dem, hvor man koncentrerer sig på en anden måde om et spil og det man har i hænderne.”

Birkhovedskolen vil også have at deres elever kan få glæde af skoleskak derhjemme. Derfor har de for nyligt foræret 243 skakspil til elever der har været på BRAIN BOOSTER CAMP.

”Vi er gået fra stort set ingenting til at det fylder ret meget, og nu kan man også fysisk se det på skolen med vores nye lokale,” siger Martin med et smil.

EN NY SCENE

Dansk Skoleskaks mission er at skoleskak skal ud i klasselokalerne, og ikke gemmes væk i små rum. Men Birkhovedskolen vender den filosofi på hovedet og laver et lokale der hylder og fremhæver skoleskak. ”Grunden til at vi har indrettet et selvstændigt skoleskaklokale er at give skoleskak de bedste betingelser i skoletiden og SFO-tiden” siger skoleleder Lars Busk Svendsen.

Lokalet stod egentlig færdigt i november, men på grund af corona blev indvielsen flyttet til nu. Vi snakkede med skoleskakansvarlig Martin da lokalet stod færdigt i november – læs interviewet her.

Se videoen fra dagen her

Støt Dansk Skoleskaks arbejde med at spille hjernen stærk hos børn og unge.

Caroline Fredensborg
caroline@skoleskak.dk


Live Chat