HVORDAN TÆNKER SKOLELEDEREN?

HVORDAN TÆNKER SKOLELEDEREN?

PRIORITERING I EN HEKTISK HVERDAG – HVORFOR SKOLESKAK?
Til National Vidensdag 2019 får vi blandt andre besøg af tre skoleledere, som alle har skoleskak på deres skole. De skal gøre os klogere på den daglige prioritering og de mange såkaldte ’kan-’ og ’skal-’opgaver i en til tider hektisk hverdag.

De tre skoleledere, hhv. Henriette Andersen fra Balsmoseskolen i Egedal Kommune, Martin Hyldgaard Larsen fra Nørrevangsskolen i Randers Kommue og Jette Andersen fra Herningvej Skole i Aalborg Kommune, holder hver et oplæg, og derefter går vi over til paneldebat med spørgsmål fra salen.

Vi skal blive klogere på, hvad man kan gøre for, at arbejdet med skoleskak bliver forstået, værdsat og kommer på skolelederens lystavle. Vores besøgende skoleledere vil give os et indblik i, hvorfor de prioriterer, som de gør, og hvilke parametre, der er udslagsgivende.

Martin Hyldgaard Larsen har været skoleleder på Nørrevangsskolen i Randers i tre år, og da han træder til, er skolen allerede så småt i gang med skoleskak. En dag kommer to medarbejdere til ham for at tale om perspektiverne i skoleskak, og Martin fortæller, at netop deres engagement har gjort den afgørende forskel:

”Alle tiltag er svære at implementere oppefra, så når to medarbejdere tager initiativ og kommer til mig, spidser jeg ører. De to undervisere var vedholdende ved fagfordelingerne og fulde af gode idéer. De var helt klar på at løbe med bolden og tage ansvar. Og det gjorde de. I 2018 kørte de skoleskak 1 time om ugen for alle 0.-4. klasser som en del af den understøttende undervisning. I det nye skoleår blev det så udvidet til 7. klasse også.”

Martin Hyldgaard Larsen fortæller, at interessen for skoleskak har bredt sig. På en fagdag for nylig har de to undervisere præsenteret skoleskak for andre undervisere på skolen:

”Deres engagement har smittet i en grad, så der nu også er interesse for at anvende skoleskak i udskolingen. Det, der skal til, er, at undervisere i udskolingen finder det interessant og kan se koblingen mellem blandt andet matematik og skoleskak – og har lyst til at engagere sig i det. På den måde kan skoleskakken også komme til at leve i udskolingen.”

Kom og bliv klogere, og få inspiration til, hvordan du udvikler og får opbakning til dit arbejde med skoleskak.

Vi ses til National Vidensdag 10. maj i Odense.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat