Husk Landsudvalgsmødet på lørdag

Husk Landsudvalgsmødet på lørdag

Hermed en lille påmindelse om skoleskakkens årlige Landsudvalgsmøde den 28. maj 2011.

Landsudvalgsmødet afvikles på Frørup Skole, Skolevej 1, 5871 Frørup, cirka 10 kilometer syd for Nyborg, lige ved hovedvejen og tæt på motorvejsafkørslen.

Vær opmærksom på følgende:

– Mødestart er i år sat til kl. 10
– Senest 18. april sendes alle beretninger fra alle kredse og udvalg.
– Senest 28. april indsendes forslag og tilmeldinger til dette års LU-møde. Vi opfordrer alle kredse til at møde talstærkt frem og invitere ung-repræsentater med.

Senere fremsendes via e-mail dagsorden, tema, særligt program for Ungrepræsentanter, forslag, præsentation af nye FU-kandidater samt regnskab.

NB. Der er mulighed for samkørsel fra Allerød af. Har det en interesse, kontakt venligst Morten Olstrup.

Med venlig hilsen

Morten Olstrup
Næstformand, Dansk Skoleskak
Tlf.: 3033 8739 / E-mail: morten@skoleskak.dk.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat